4 села в община Благоевград ще имат LED осветление

4 села в община Благоевград ще имат LED осветление
4 села в община Благоевград ще имат LED осветление / Снимка: Община Благоевград

На официална церемония днес кметът на Благоевград Атанас Камбитов получи договор за безвъзмездна финансова помощ по проект, с който ще бъде въведено енергийно ефективно улично осветление в четири благоевградски села.

Документът бе връчен лично от заместник-министъра на регионалното развитие и блгоустройство Деница Николова. Проектът е с наименование „Енергийно ефективно осветление в региона Благоевград - Делчево", разработен по Програмата за трансгранично сътрудничество по ИПП „България - бивша Югославска Република Македония".

След парафирането на договора, реално предстои да стартират дейностите по въвеждането на енергийно ефективно улично осветление в селата Логодаж, Падеш, Покровник и Зелен дол.

Срокът за изпълнение на проекта е 24 месеца, а одобреният бюджет възлиза на 374 390.68 евро.

С връчването на договорите днес стартира изпълнението на общо 45 проекта за над 10 млн. евро по програмата ИНТЕРРЕГ - ИПП Програмата България - Македония 2014-2020. На официалната церемония присъства и заместник-министърът на местното самоуправление на Република Македония Люпчо Пренджов, който заедно с зам.-министър Николова връчи договорите на бенефициентите.

„Тези проекти са изключително важни и разчитаме да ги изпълните качествено и в срок. Много държим да се постигнат ефектите от тях и граничните райони в Македония и България да продължат да развиват своята икономическа активност и добросъседски отношения, така че да постигнем балансирано развитие и намаляване на икономическите и социални различия между регионите", коментира Николова.