23 акта за седмица издадоха от РИОКОЗ
23 акта за седмица издадоха от РИОКОЗ / netinfo
23 акта издадоха здравните инспектори от Дирекция “Държавен здравен контрол” към РИОКОЗ - Благоевград за изтеклата седмица.

Част от тях са за нередовни лични здравни книжки. През периода са издадени и общо 29 предписания, като 24 са за привеждане в съответствие със санитарно-хигиенните норми.

От отдел "Държавен здравен контрол" за периода са извършени общо 309 проверки. До момента по Закона за храните са регистрирани 6529 обекта за търговия с храни в областта и 408 за производство на храни.