16 акта издадоха за седмица от РИОКОЗ - Благоевград
16 акта издадоха за седмица от РИОКОЗ - Благоевград / netinfo
16 акта издадоха здравните инспектори от Дирекция “Държавен здравен контрол” към РИОКОЗ - Благоевград за седмицата.

Част от тях са за неправилно етикетиране на хранителни продукти, както и за нередовни лични здравни книжки. През периода са издадени и общо 22 предписания, като 19 от тях са за привеждане в съответствие със санитарно-хигиенните норми.

От отдел "Държавен здравен контрол" за периода са извършени общо 247 проверки. До момента по Закона за храните са регистрирани 6498 обекта за търговия с храни в областта и 413 за производство на храни.