12 991 с право на вот в Симитлийско
12 991 с право на вот в Симитлийско / Дарик - Благоевград, Любима Калпачка

РИК в Благоевград утвърди състава на Секционните избирателни комисии.

На 12-ти май избирателите в Симитлийско ще гласуват в 26 секции. 9 от секционните комисии са на територията на град Симитли, останалите - по населените места в общината.

Мястото на СИК остава непроменено от произведения през януари референдум, уточняват от Общинска администрация Симитли. Уточнен е и поименният списък на състава на СИК, за произвеждането на парламентарния вот са ангажирани общо 211 длъжностни лица, квотите между партиите бяха разпределени с пълен консенсус.

На територията на община Симитли няма да работи мобилна секция, тъй като в деловодството на администрацията не са постъпили заявления от избиратели с трайни увреждания за гласуване с подвижна урна.

До 4 май избирателите подават до кмета на общината заявления за отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци.

12 991 са имащите право на глас в община Симитли за парламентарните избори.