/ iStock/Getty Images
Ремонт и реконструкция на язовирната стена се извършва на езерото Кирянов гьол в Смолян.

Информацията за наложителния ремонт на до скоро опасния микроязовир "Кирянов гьол" бе потвърдена от Областната администрация.

Слънцето се върна: До 21° в сряда

Проектът за ремонт на язовирната стена е възложен през ДКК на държавното предприятие "Монтажи", уточняват от Областната администрация. Данни за самия договор засега не са налични, макар че Областната администрация е един от собствениците на "Кирянов гьол".

Микроязовирът от няколко години е държавна собственост, след като Община Смолян го прехвърли безвъзмездно на държавата, тъй като не е в състояние да го стопанисва. Трансформацията на собствеността върху езерото стана след поредица издадени предписания за извършване на ремонт на опасното хидросъоръжение.

Сега "Кирянов гьол" - "Рибката" има два собственика - Областната администрация в Смолян и Държавното предприятие "Управление и стопанисване на язовири". Те поделят собствеността върху водния обект и зоната на язовирната стена.
БТА