/ iStock/Getty Images
Финансиран с европейски средства проект ще рекламира и представя българо-гръцкия регион, включващ Родопите и съседни гръцки общини, като съвместна туристическа дестинация.

Проектът "Интелигентни маркетингови стратегии за туризъм в трансграничния район" с акроним SMS-CBA бе представен на информационна среща в Смолян. Партньор от българска страна по проекта за трансгранично сътрудничество е Регионалната туристическа асоциация "Родопи".

Блогъри и влогъри ще рекламират България като туристическа дестинация

В предвидените по проекта дейности се включва популяризиране на природните богатства и туристическите продукти в трансграничния регион. Българските партньори разработват и изпълняват маркетингово проучване на туристическото предлагане, както и социологически изследвания сред потребителите и посетителите в българската част от района.

Резултатите от изследванията ще се използват за цялостен анализ на целевите пазари и потребителския интерес към дестинацията. Идентифицирайки най-интересните обекти и маршрути, най-привлекателните природни атракции, ще се изготвят туристически пакети, които да бъдат представяни и на специализирани изложения.

Обединявайки дейностите на българските и гръцките партньори, проектът включва създаването на библиотека (база данни), в която ще се съхранява цялостна туристическа информация за региона от двете страни на границата.
БТА