/ iStock/Getty Images
На Александър Даскалов е наложена глоба в размер на 5000 лв.
Установиха конфликт на интереси за общински съветник от Велинград, съобщиха от КПКОНПИ.

Производството е започнало по сигнал за това, че в качеството си на лице, заемащо висша публична длъжност, на 24 февруари Даскалов е участвал в приемането и гласуването на Решение на Общинския съвет за изменения в Общия устройствен правилник на града в полза на свързани с него хора.

ВАС потвърди конфликт на интереси за общински съветник от Благоевград

Решението осигурява възможност за жилищно строителство в парцели, собственост на близки на общинския съветник. В конкретния случай, той е следвало да се отведе от въпросното заседание на Общинския съвет.

По закон, когато лице, заемащо висша публична длъжност, участва в гласуване с цел постигане на облага от материален или нематериален характер или с действия облагодетелства свързано с него лице, това съставлява конфликт на интереси.

На Александър Даскалов е наложена глоба в размер на 5000 лв.