Милена Димова

Милена Димова (ГЕРБ) е завършила „Публична администрация” във Варненския свободен „Черноризец Храбър”, има и диплома от Технически университет–Варна по специалност „Право”.

Има кантора за административно-правни услуги. Развива частен бизнес.

Първи мандат общински съветник.

Председател на временната комисия „Структури и общинска администрация".

Член на комисиите „Финанси и бюджет“, „Собственост и стопанство“, „Социални дейности и жилищна политика“, „Борба с корупцията“ и „Изработване проект на Правилник за организацията и дейността на общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация".

Още за Милена Димова

loading