/ Istock
Невроморфният Hala Point обработва информацията 50 пъти по-бързо и използва 100 пъти по-малко енергия спрямо предишна подобна разработка на Intel

Изглежда, че времето, когато компютърът ще стане еквивалент на човешки мозък, може да не е толкова далеч.

Но няма нужда да се паникьосвате, тъй като невроморфният компютър, наречен „Hala Point“, само имитира човешкия мозък при обработката на информация.

Наречена Hala Point, целта на тази широкомащабна невроморфна система е да подпомогне изследванията за бъдещ изкуствен интелект (AI).
Hala Point усъвършенства широкомащабната изследователска система на Intel от първо поколение, Pohoiki Springs, с архитектурни подобрения за постигане на над 10 пъти повече капацитет на невроните и до 12 пъти по-висока производителност.

Hala Point може да поддържа до 20 квадрилиона операции в секунда (20 petaops), с ефективност над 15 трилиона 8-битови операции в секунда на ват (TOPS/W), когато изпълнява конвенционални дълбоки невронни мрежи.

Това съперничи и надхвърля нивата, постигнати от архитектури, изградени върху графични процесори (GPU) и централни процесори (CPU).
Уникалните възможности на Hala Point могат да позволят бъдещо непрекъснато обучение в реално време на AI приложения за решаване на научни и инженерни проблеми, логистика, управление на интелигентна градска инфраструктура, големи езикови модели (LLM) и AI агенти.

В момента Hala Point е изследователски прототип, който ще помогне за разширяване на възможностите на бъдещите търговски системи. Intel очаква, че подобни уроци ще доведат до практически напредък, като способността на LLM да се учат непрекъснато от нови данни.

Hala Point пакетира 1152 процесора Loihi 2. Системата поддържа до 1,15 милиарда неврона и 128 милиарда синапса, разпределени в 140 544 невроморфни процесорни ядра, консумиращи максимум 2600 вата мощност.