/ Министерство на транспорта и съобщенията
От 2015-та година двете трафик кули в Бургас и Варна осигуряват денонощно наблюдение на българската акватория в Черно море. Модерните навигационни системи и съоръжения са изградени по Оперативна програма „Транспорт и транспортна инфраструктура“.  
Кулите следят двата навигационни района по нашето черноморско крайбрежие – северният, който започва от Дуранкулак и стига до нос Емине, и южният, който започва от нос Емине на север и стига до Резово на юг. В двете сгради са инсталирани редица системи за управление на корабния трафик, за електронен документооборот в морския транспорт и за управление на маневрите в пристанищата.  
Внедрените технологии гарантират не само максимална безопасност на корабоплаването, но свеждат и до минимум риска от екологични инциденти. 

Министерство на транспорта и съобщенията

„Добрата организация на управлението на корабния трафик вече създава предпоставки за сигурност в корабоплаването, недопускане на разливи, тъй като контролът е много сериозен, както и предотвратяване на инциденти“, обясни д-р инж. Златко Кузманов, ръководител на проектите Port Community System и VTMIS.
 

В Бургас и Варна е постигнато ново ниво на управление на морския трафик у нас. Улесненията са не само за служителите в пристанищната администрация, но и за корабоводителите. 
„След създаването на тези системи всичко става автоматизирано и облекчава бизнеса, защото намалява работата на хартиен носител – всичко е електронно“, каза и Евгений Мавродиев, старши експерт-оператор, Брегови център – Бургас.  
Значително съкратено е времето за обработка на документите, което е полезно както за транспортните фирми, така и за всички нас като потребители.
 „Ако дадем пример със стока като плодове и зеленчуци, става ясно, че колкото по-бързо бъде обработена от пристанището, толкова по-бързо ще бъде освободена и ще стигне до крайния потребител“, изтъкна предимствата на модернизацията Мавродиев.

Министерство на транспорта и съобщенията