Комисията за употреба на имената на личности взе отрицателно становище и изрази негативно мнение за употреба на името Иван Михайлов от страна на сдружението „Иван Михайлов“ в Битоля. 

Становището ще бъде изпратено до Министерство на правосъдието, което ще трябва да вземе решение.

Използването на името на личността на Иван Михайлов като наименование на сдружение е оценено от Комисията като „провокация за националното чувство на македонския народ“, имайки предвид, че става въпрос за личност, „която е с фашистка идеология, отричаща съществуването на македонския народ, а същевременно с това предизвиква нетърпимост и омраза в македонското общество“, пише в диспозитива на решението на Комисията за употреба на имената на личности, ръководена от проф. доктор Сашо Цветковски, член-кореспондент на МАНУ.

Посегателство над българския културен клуб в РС Македония

В Комисията са участвали петима души – по един от министерствата на правосъдието и на културата, един от Института по национална история и двама представители на Македонската академия на науката и изкуствата (МАНУ).

Съгласно Закона за сдруженията и фондациите, който беше приет по съкратена процедура през ноември 2022 г., българските клубове са длъжни да подадат заявление за пререгистрация или рискуват заличаване.

Срокът за подаване на искането изтече на 16 февруари.
 
БГНЕС