/ БГНЕС
Близо една пета от населението в страните на Балканите живее в риск от бедност и социално изключване, показват данни от анализ на Евростат за паричната бедност и неравенството в доходите в ЕС през 2015 г.
 
В осем страни на ЕС хората живеят в значително по-висока степен на риск от бедност в сравнение с по-богатите партньори от общността, отчита европейската статистика.

Осемте държави-членки, където хората са изложени най-много на риск от бедност са: Румъния (25,4 процента), Латвия (22,5 процента), Литва (22 процента), Испания (22 процента), България (22 процента), Естония (21,6 процента), Гърция (21,4 процента) и Хърватия (20 процента).

Изследват доходите и условията на живот през 2017 година
 
Освен тези страни-членки на ЕС, хората в още няколко държави на Балканите са със значително завишени показатели за риск от бедност, а именно: Сърбия (25,4 процента), Турция (23 процента) и Македония (21,5 процента).
 
Сред държавите-членки на общността най-ниските съотношения на лицата в риск от бедност са регистрирани в Чехия и Исландия - по 9,6 процента, Холандия (11,6 процента) и Норвегия (12 процента).
 
Като цяло общността, която е била най-уязвима от симптомите на бедност, е била тази на безработните хора в ЕС. Анализът на Евростат отчита, че в трите балтийски държави, плюс България, Унгария, Румъния и Малта - най-малко половината от безработните са били изложени на риск от бедност през 2015.

Пенсионери се вдигнаха на протест, искат по-големи пенсии (СНИМКИ)
 
Друга уязвима група от бедност са били пенсионерите в ЕС - около един на всеки осем пенсионери в ЕС-28 е бил изложен на риск от бедност през 2015 г.
 
Най-висок е процентът на бедните пенсионери в Естония (40 на сто), Латвия (36 на сто), България (30 на сто) и Литва (27,6 на сто).
 
Голяма е ножицата и в стандартите на покупателната способност на хората в ЕС - така например ППС в Румъния /паритет за покупателна способност, тоест стоките и услугите, които могат да бъдат закупени в две различни държави срещу едни и същи пари/ е 2 600 - докато ППС в Люксембург е близо шест пъти по-висок - 17 600. ППС в Норвегия е 17 000, в Швейцария - 15 400 и в Австрия - 13 200.

Наблюдава се тенденция за нарастване на разликата в заплащането по пол
 
ППС в Македония е 2700, в Сърбия - 3000, в Турция - 3200, в България - 3800.

Според анализа, водеща цел в европейската социалната политика, е през 2020 г. в общността да има 20 милиона по-малко лица, които са изложени в риск от бедност в страните на ЕС.