избори машина
избори машина / БТА
Министерството на външните работи (МВнР) е получило писмо от Централната избирателна комисия (ЦИК), с което бе уведомено, че с протоколно решение се приемат декларациите по чл. 33, ал. 2 от Изборния кодекс – Приложение № 22-НС от изборните книжа, да бъдат приемани, независимо от това къде са попълнени и подписани от избирателите.

МВнР уведоми за това решение в спешен порядък всички дипломатически и консулски представителства, които да разпространят информацията и до секционните избирателни комисии извън страната.