България и Полша подписаха договора за ремонт на МиГ-29
България и Полша подписаха договора за ремонт на МиГ-29 / ThinkStock/Getty Images

Споразумение между правителството на Полша и правителството на България относно осигуряване на логистична подкрепа на самолети МиГ-29 подписаха във Варшава министърът на отбраната Николай Ненчев и вицепремиерът и министър на националната отбрана Томаш Шемоняк.

Според предоставена от българското военно ведомство информация за споразумението, то предвижда ремонт в Полша на 6 двигателя РД-33 сер. 2, за самолети МиГ-29 на българските ВВС, след който ресурсът на двигателите до следващия ремонт ще бъде 350 часа или 8 години /което от двете условия настъпи първо/. Гаранцията на двигателите след ремонт ще бъде 24 месеца или 200 летателни часа /което от двете настъпи първо/.

Ремонтът в Полша на първите четири двигателя трябва бъде извършен в срок от 6 месеца след предоставянето им в ремонтното предприятие. Ремонтът на последните два двигателя /5 и 6/ ще бъде изпълнен в срок от четири месеца след приключване на ремонта на първите четири.

Русия няма да обслужва българските МиГ-29, ако сключим договор с Полша

По споразумението ще се заплаща сумата за ремонта на всеки един от шестте двигателя. Ремонтът на един двигател ще струва 1 023 000 евро. Всички разходи, свързани с транспорта на двигателите, предмет на споразумението, от и за България, са за сметка на полската страна. Заплащането на сумите за ремонт ще се извършва след приключване на неговото изпълнение, което става с приемане от българска страна на всеки един от ремонтираните двигатели. Общата стойност на споразумението е 6 138 000 евро. Върху тази сума българската страна няма да заплаща ДДС, мита и такси.

В споразумението също така се регламентира предоставянето за ползване за покриване на спешните нужди на българските ВВС на два двигателя РД-33 сер.2, за самолети МиГ-29, собственост на Полша. Срокът за ползване на двигателите от българските ВВС е 24 месеца или 200 летателни часа /което от двете условия настъпи първо/. На полските ВВС ще бъдат предоставени за ползване два от ремонтираните в Полша двигатели, собственост на българските ВВС. Срокът за ползването им също е 24 месеца или 200 летателни часа.

На 7 октомври т.г. българското правителство даде мандат на министъра на отбраната Николай Ненчев за подписване на междуправителственото споразумение.

Източник: БТА