/ iStock/Getty Images
Вече повече от месец dm подкрепя бъдещето на българските деца в своята кампания, съвместно със Сдружение SOS Детски селища България. Кампанията стартира на 1-ви септември и ще продължи до края на януари 2020. С всяка покупка на пелени, гащички и протектори за матрак от dm марката babylove, 0,30 лв. ще бъдат дарени на SOS Детски селища. Финансовата подкрепа отива в полза на звеното „Майка и бебе“ в град Габрово, чиято дейност е предоставяне на временен дом на бременни и майки, които са в риск да изоставят децата си. По този начин клиентите, направили избор да закупят продукти от марката babylove, дават шанс на много дечица за по-добър старт в живота.

Сдружение SOS Детски селища България е първата гражданска правозащитна организация в България, която предоставя директна грижа за деца в риск. Сдружението е част от SOS Children’s Villages International, което се грижи за близо 2,500,000 деца в 136 страни по света. У нас дейността му стартира през 1990 г., като за тези 30 години работи в няколко направления:

1. Подкрепа на семейството и превенция на разделяне на деца от родители им

Тя е насочена към деца, които са в риск да загубят грижата на родителите си, оказва социална и психологическа помощ на семействата, за да могат да се грижат по-добре за децата си. Екипът, състоящ се от квалифицирани специалисти - социални работници, психолози, педагози, оказва съдействие на родителите за това децата да получават закрила, здравна грижа, образование и развитие. Специалистите подкрепят и родителите в намирането на работа и подобряване на условията им на живот.

Звено "Майка и бебе" в гр. Габрово, което е бенефициент на кампанията, е предназначено за млади майки и бременни жени, които нямат подкрепа от семействата си и срещат трудности в периода на бременността си и в първите месеци след раждането. Звеното предоставя и временно настаняване до 6 месеца. Целта му е и да насърчи привързаността между майката и детето и да изгради родителски умения, както и да съдейства на младите майки да намерят жилище и работа.
В резултат от работата на звеното, в 95% от случаите семействата са подобрили грижата за децата си и е предотвратена раздялата с родителите им.

бебе
iStock/Getty Images

2. Семеен тип грижа

Сдружението предоставя приемна грижа чрез SOS приемни семейства в Трявна, Габрово, Велико Търново, София, Перник и Брезник. По този алтернативен на институционалния начин за отглеждане, децата, разделени от родителите си, растат в приемно семейство, в среда на любов, доверие и сигурност. С тях работят квалифицирани екипи от педагози, психолози, психотерапевти, логопеди и социални работници, подпомагащи развитието им.

3. Програма „Начало на самостоятелен живот“

Това е основната форма на подкрепа за младежите, които са отглеждани в SOS грижа, живеят самостоятелно извън SOS младежкия дом, работят/учат, но все още имат нужда от подкрепа. Програмата насърчава старта на младежите в самостоятелния им живот, намирането на работа, място за живеене и продължаването на образованието им във висши учебни заведения.

грижа младежи
iStock/Getty Images

4. Застъпничество за правата на детето

Сдружението се застъпва за правата на децата и подкрепя семействата им в усилията им да подобрят качеството си на живот.