Национална конференция за 100-годишнината от рождението на Иван Богданов
Национална конференция за 100-годишнината от рождението на Иван Богданов / netinfo

Тази година се навършват 100 години от рождението на големият български писател Иван Богданов. Департамент "Нова българистика" и Център за документи и архивни фондове към НБУ организират национална конференция за научното и писателското дело на Иван Богданов, която ще се проведе на 17 май от 10.00 часа в 409 аудитория „Проф. Васил Стоилов" на НБУ. В конференцията ще вземат участие изследователи и преподаватели от Нов български университет, ВТУ, Института по литература при БАН, Националния музей на българската литература, от библиотеки и други културни институти. Докладите ще представят многообразието на това многотомно, многопосочно и универсално като послание дело.

Юбилейната година 

Тя включва множество инициативи, които вече стартираха с Академични четения, проведени на 10 ноември в НБУ. На тях беше прожектиран и късометражният документален филм на Румяна Пашалийска (НМБЛ) за Иван Богданов. На 12 май в НБУ ще се състои публичната лекция на проф. Михаил Неделчев "Историкът и писателят Иван Богданов".

В програмата на конференцията  ще бъде представено и новото издание на известната биография на Стоян Михайловски от Иван Богданов, под редакцията и съставителството на Надежда Александрова (ЦДАФ). В новия брой на списанието за университетска култура на НБУ "Следва" се публикува блок от текстове от и за Иван Богданов. Предстои експониране и на изложби с архивни материали, фотоси и издания на юбиляра. Ще бъде публикувана и голяма биобиблиография на Иван Богданов. 

Нов български университет съхранява голяма част от архива на Иван Богданов. Много преподаватели и изследователите от университета често основават своите лекционни курсове върху неговите изследвания.

За писателя и историка Иван Богданов

Още приживе за Иван Богданов са се носели легенди за универсалността на неговото научно и писателско дело. Днес, в дните на 100-годишния му юбилей, имаме възможността да обхванем цялостно му творчество, да проследим логиката на избора на сюжети и теми.

Големият изследовател на българската литература, архивист и библиограф Иван Богданов (1910-1992 г.) е автор на повече от 70 книги - монографии, студии, очерци, енциклопедични речници и справочници - труд, който е почти непосилен за един човешки живот. Достатъчно е да се споменат неговите изследвания - "Българската литература в дати и характеристики", "Речник на българските псевдоними", "Българска литературна периодика", "Енциклопедичен речник на литературните термини", "13 века българска литература - събития, автори, произведения, библиография, синхронен репертоар" и др., за да се разбере, че той е един от нашите талантливи творци, от чиито книги се учат поколения българи. Тоталитарната диктатура поставя на изпитание интелектуалеца.

В периода от 1947-1960 г. му е забранено да печата и издава. През това време той не страда и не се оплаква, не проявява слабост, а създава своя система и организация за работа, която го води до многобройни интересни и задълбочени изследвания. Иван Богданов завършва през 1939 г. Право в Софийския университет. Но от младини той мечтае да стане писател. Пише разкази и новели, но не ги публикува . През 40-те години на миналия век интелектуалецът започва да издава малки изследвания. Първото му голямо изследване е свързано със Стоян Михайловски - с неговата личност, с жизнения и творческия му път. През 1946 г. Богданов издава политическата книга "Между примирието и мира", която представлява диалог на автора с фиктивен опонент комунист. 

След 1947 г., когато му се забранява да публикува каквото и да е, Иван Богданов работи като адвокат и по този начин изхранва семейството си. Неговите многобройни книги, обхващат древната българска политическа и културна история, историята на новата българска литература за последните две столетия, българската литературна периодика, но и още множество културни, социални и политически феномени.  

Национална конференция за 100годишнината от рождението на Иван Богданов
netinfo