Методът Монтесори влиза и в държавните детски градини
Методът Монтесори влиза и в държавните детски градини / pixabay.com

5 детски градини в Пловдив започват да работят по обучението, възпитанието и социализацията на децата чрез метода на Мария Монтесори.

Това съобщи кметът Иван Тотев. Пилотният проект предвижда в рамките на 10 месеца да бъдат обучени 25 преподаватели от детските заведения и петима общински служители, както и да бъдат оборудвани 10 помещения за първа група в избраните детските градини, съобразно изискванията за Монтесори педагогика в предучилищна възраст.

В края на годината методът ще започне да се прилага и на практика, след като преподавателите завършат обучителния курс.

„Прилагането на обучение по метода на Мария Монтесори ще даде възможност на учителите да надградят съществуващата система и да приложат най-популярния педагогически метод за предучилищно обучение. Детските заведения трябва да са институции, които са медиатор в процеса на развитие на детската личност и въвеждането на обучение по метода Монтесори ще ни помогне в това отношение.

В България Монтесори педагогиката се прилага единствено в частни учебни заведения и Община Пловдив е първата община, която въвежда иновативния подход за обучение и възпитание на децата", каза заместник-кметът Стефан Стоянов.

Детските градини, в които първоначално ще се въведе образователната методика, са „Майчина грижа",„Мирослава",„Буратино, „Велимира" и „Мир". Решаващо при избора на петте градини е силната мотивация и желание от страна на директорите и екипите за въвеждане на иновации в преподаването и модернизиране на учебния процес.

Обучението се осъществява от Нов български университет по специално разработена за проекта учебна програма. Като партньори в реализирането на проекта са привлечени квалифицирани български специалисти, притежаващи международна диплома от AMI (международната Монтесори Асоциация).

Учат ни как да направим децата креативни и самостоятелни

Методът Монтесори е метод за възпитание още от най-ранна детска възраст и се прилага успешно вече повече от 100 години. Заради огромния си принос към съвременното образование, Мария Монтесори е номинирана три пъти последователно за Нобелова награда.

Основните принципи на метода на Монтесори са свободата и личният избор на детето. То само изгражда своето собствено „аз", самостоятелно решава в кой етап от живота си кой „прозорец" за познания да отвори и да направи възможно възприемането на определени умения и знания. Девизът на педагогиката на Монтесори е: "Помогни ми да се справя сам!".

Методът се основава главно върху развиването на усещанията на децата. Чрез привлекателни материали за свободните и индивидуални дейности, детето укрепва своето зараждащо се „Аз".

За първи път номинират българка за „Най-добър учител в света"

Децата развиват креативност, умения за разрешаване на различни проблеми, критическо мислене и умения за оптимално разпределение на времето, за да могат след това като пълноценни личности да внесат своя принос към обществото и околната среда.