/ Istock
Всички лицензирани организатори на игри онлайн ще бъдат поканени да се присъединят към него
Компаниите, лицензирани да организират хазартни игри онлайн в България, подписаха съвместен меморандум, в който са описани основните принципи и правила за социално отговорна реклама на тяхната дейност с грижа и отговорност към обществото.

Тези правила са в допълнение към изискванията за рекламата на хазартни игри, заложени в Закона за хазарта, и представляват доброволни допълнителни ограничения, които организаторите предприемат с оглед обществения интерес и с цел защита на уязвимите групи сред потребителите.

До този момент, меморандумът е подкрепен от Алфабет Гейминг ЕООД (alphawin.bg), Бробет Лимитед (efbet.com), Електра Уъркс Европа Лимитид (bwin.com), Кайзен Гейминг Интернешънъл Лимитед (betano.bg), Сезам Онлайн ЕООД (sesame.bg), Телематик Интерактив България ЕАД (palmsbet.com), Топ Бет ООД (8888.bg), Уин Бет Онлайн ЕООД (winbet.bg), Хилсайд (Ню Медия Малта) Пи Ел Си (bet365.com), Инбет Онлайн ЕООД (inbet.com), Бетмаркет АД (betmarket.bg)

Меморандумът се разглежда като многостранен инструмент и всички настоящи и бъдещи лицензирани по Закона за хазарта организатори на хазартни игри онлайн ще бъдат поканени да се присъединят към него.

Предстои среща между организаторите на хазартни игри и Националния съвет по саморегулация (НСС) през януари, на която да бъдат обсъдени приетите правила, както и допълнителни мерки, които биха могли да бъдат включени в Националните етични правила за реклама и търговска комуникация, включително за рекламата на хазартни игри.

Съгласно меморандума, компаниите, които са лицензирани за организиране на хазартни игри онлайн в Република България през 2023 г., няма да ангажират в своите реклами лица под 23-годишна възраст, няма да съобщават размера на бонуси, парични и/или предметни награди в радио и телевизионни реклами и няма да излъчват рекламни съобщения в радио и телевизия в часовия пояс от 5:00 до 18:00 ч., освен в рамките на излъчванията на спортни събития и мероприятия.

Специален акцент е договорката, че всяко излъчено рекламно съобщение ще съдържа призив за отговорна игра и разумно залагане.
С правилата, приети с този меморандум, организаторите поставиха акцент върху превенцията сред подрастващите и се договориха да не разполагат външна реклама в близост до училища и, както и досега, да не позиционират реклама на хазартни игри на детски или юношески спортни екипи.

Друго съществено решение в правилата е организаторите да избягват представянето на хазартните игри като възможно решение на социални, образователни, лични, финансови или професионални проблеми, като алтернатива на заетостта или като форма на финансова инвестиция или като приоритет в живота, например пред семейството, приятелите, професионалните или образователни ангажименти.

Сред целите на меморандума е и да се ограничи въздействието от рекламата на нелицензираните брандове и сайтове, които представляват най-голям риск за уязвимите социални групи. Нелегалният хазарт е изключително опасно за обществото явление, като за борбата с него браншът разчита и на държавата, която има необходимите инструменти, но е готов за сътрудничество и партньорство и в този аспект. В този смисъл е и решението на организаторите, подписали меморандума, да прекратяват отношенията си със свои партньори (афилиейти), които рекламират нелегален онлайн хазарт и да изискват и от бъдещите си партньори да не популяризират нелицензирани хазартни игри.

Разбирането на бранша е, че съвместната работа по темата с оглед постигане на максимална степен на социална отговорност ще продължи и за в бъдеще, включително и чрез дискусия с институциите.