Страните-членки на Европейския съюз планират да въведат по-стриктни мерки срещу ловенето на акули, след като беше разпространено съобщение, че една трета от европейските видове са застрашени от изчезване. Акулите биват ловени все по-често заради засиленото търсене на тяхното месо и високите му цени. Тези животни, обаче, се размножават бавно и учените твърдят, че със сриването на пазара презареждането с подобна стока може да отнеме десетилетия.

Източник: Reuters