/ iStock/Getty Images
Вдишването на замърсен въздух може да окаже влияние върху начина, по който е устроен мозъкът ви. Учени от Университета на Британска Колумбия (UBC) и Университета на Виктория откриват, че вдишването на автомобилни газове може да промени свързаността на мозъка в рамките на два часа.

Констатациите се основават на рандомизирано, двойно проучване на 25 здрави възрастни, които са били изложени на замърсяване от автомобили в лабораторни условия. На друг етап участниците са били изложени и на чист филтриран въздух.

Преди и след всеки сценарий са направени сканирания на мозъка. След като участниците били изложени на замърсяване на въздуха, мозъците им показали намалена свързаност в мрежата на режима по подразбиране (DMN) - набор от взаимосвързани мозъчни области, които са най-активни, когато се занимаваме с вътрешни мисли, като например интроспекция и запомняне. Тези констатации не са били наблюдавани досега сред хора и макар че настоящото проучване не е проверило въздействието, което това може да има върху мозъчната сила, други изследвания са го направили. Предишни проучвания например са свързвали променената мозъчна свързаност с намалената работна памет и работоспособност.

"Обезпокоително е да видим, че замърсяването от трафика прекъсва същите тези мрежи", казва невропсихологът Джоди Гаврилук от Университета на Виктория.

Добрата новина е, че наблюдаваните в проучването промени са били временни и са се върнали към нормалното си състояние, след като през белите дробове е преминал чист въздух.

Въпреки това констатациите посочват възможен път, по който хроничното излагане на замърсяване на въздуха може да има вредно въздействие върху мозъка. Тъй като до 99% от населението на света диша въздух с опасни нива на замърсяване, последиците за общественото здраве могат да бъдат сериозни.

Скорошни проучвания в Китай свързват замърсяването на въздуха с по-лоши резултати на тестовете по език и математика, което води до намаляване на средната продължителност на образованието с около една година.

 
БГНЕС