/ iStock/Getty Images
Американски учени установиха, че роботите завземат работните места по-бързо там, където хората застаряват с по-високи темпове, съобщи Ройтерс.

Изследването на учени от Масачузетския технологичен институт и университета в Бостън е обхванало демографски и индустриални данни от 60 държави.

Изводите са, че има силна връзка между застаряваща работна сила - определена като отношение на работещи на 56 и повече години и такива на 21 до 55 години, и използването на роботи, особено в промишлена среда.
 
Резултатите показват, че възрастта обяснява 35 процента от вариациите между страните при въвеждането на роботи. Много по-вероятно е да бъдат въведени машини, където работещите застаряват.

"Застаряването има огромна роля за въвеждането на роботи" - каза Дарън Ачемоглу от Масачузетския технологичен институт, извършил изследването заедно с Паскуал Рестрепо от Бостънския университет.

Резултатите от изследването съвпадат с отдавнашната тенденция, наблюдавана в държави като Германия и Южна Корея, които са сред най-бързо въвеждащите роботи и където работната сила бързо застарява.
БТА