България раздава децата си в чужбина
България раздава децата си в чужбина / снимкa: sxс.hu

ООН публикува първия по рода си доклад за осиновяванията по света. Въпреки ниското ниво на раждаемост в България, страната е един от главните източници на деца за международни осиновявания, става ясно от доклада.

Докладът на ООН обхваща 195 държави и за първи път събира на едно място данни за броя на осиновяванията по света. Всяка година биват осиновявани над 260 000 деца, повечето от които момичета. Почти половината от тези осиновявания стават в САЩ (127 000 през 2001 г.), Китай (46 000 през 2001 г.) и Русия (над 23 000 през 2001 г.). 85% от всички осиновявания са „вътрешни", в границите на отделните страни. Но според събраните от ООН данни броят на международните осиновявания расте. САЩ, Франция и Испания са държавите с най-много регистрирани международни осиновявания. Веднага след тях се нареждат Канада, Германия, Италия и Холандия.

България - по петите на Китай и Русия

Най-големи източници на деца за международни осиновявания, според доклада на ООН, са Азия и Източна Европа. В рамките на Източна Европа най-много деца идват от Русия и Украйна.

Сред 195-те проучени държави България е 19-та по брой на вътрешните осиновявания. Според ООН съществува зависимост между високия брой вътрешни осиновявания и ниската раждаемост.

Доста изненадващо е, че България е цитирана в доклада на ООН и като една от главните държави-източници на деца за международно осиновяване. Най-големите източници, от които идват 35 процента от всички международно осиновявани деца, са големи нации като Китай и Русия. Следват България, Гватемала, Индия, Република Корея, Украйна и Виетнам. В доклада се казва: „В последните години всяка от тези страни е била източник на повече от 1000 деца на година, осиновени в чужди държави." Сред изброените държави само България и Гватемала имат население под 15 милиона, като населението на Гватемала е почти двойно по-голямо от българското.

По какво България изпреварва САЩ? 

България е на 8-мо място по брой на деца, осиновени в чужбина. По данни за 1999 година главно направление за децата от България е била Италия. Другите направления - по ред на важността им - са били САЩ, Испания, Швеция и Дания. 

България, Монголия и САЩ - точно в този ред - са трите водещи държави по брой осиновявания на всеки 100 000 родени деца. Монголия и България са респективно на 3-то и 4-то място в света и по брой на осиновени деца на под пет години. САЩ са едва след тях, на 5-то място.

Повечето данни в доклада на ООН са за периода 1998-2006 г.