От ОД на МВР е подсигурена и денонощна физическа охрана
50 000 бюлетини за предстоящите парламентарни избори на 2 април, бяха доставени във Видин с полицейски ескорт, съобщиха от Областна администрация.

БТА

Бюлетините са получени от печатницата на БНБ от двама упълномощени представители на Oбластната администрация и двама упълномощени представители на Районна избирателна комисия.

БТА

Бюлетините ще се съхраняват в помещение на Областна администрация до предаването им на секционните избирателни комисии. Помещението е оборудвано със СОТ и видеонаблюдение.

БТА

От ОД на МВР е подсигурена и денонощна физическа охрана от служители на реда. На 27 март - понеделник предстои доставката и на останалите изборни книжа и материали, включително оборудването за видеонаблюдението на предстоящия вот.