/ БГНЕС
Централната избирателна комисия (ЦИК) избра „Информационно обслужване“ АД за изпълнител на обществената поръчка за възлагане на организацията и технологията на компютърната обработка на данните в РИК и в ЦИК от гласуването, включително от машинното гласуване, и издаването на Бюлетин на ЦИК с технически носител за резултатите от изборите за народни представители на 2 април. Това се посочва в решение на Комисията от днес.  

Прогнозната стойност на обществена поръчка е в размер на 5 400 000 лева с ДДС, се посочва в решение на ЦИК от 9 март. Предоставянето на данните за протоколите на РИК се извършва не по-късно от три часа след приемането от РИК и потвърждаването на последния секционен протокол, но не по-късно от 48 часа от приключване на гласуването. 

Също така, до пет часа след получаването на последния секционен протокол от ЦИК изпълнителят предоставя на ЦИК разпечатка с всички несъответствия на числовите данни между базите данни, създадени в РИК и в ЦИК. Изчисляването на окончателните резултати се извършва не по-късно от пет часа, след като ЦИК предостави на изпълнителя взетите решения по всички различия в данните.

Крайният срок за изпълнение на работата по подготовка, оформяне за печат на данните от гласуването и резултатите от изборите за народни представители на 2 април, отпечатването им в бюлетин на ЦИК с резултатите от изборите, включително и на технически носител, и предаването им в ЦИК, е не по-късно от 12 май 2023 година.
Елена Николова/БТА