Стартира проектът УСПЕХ, с него ще борим агресията сред учениците

Стартира проектът УСПЕХ, с него ще борим агресията сред учениците
Стартира проектът УСПЕХ, с него ще борим агресията сред учениците / Sofia Photo Agency, архив - Надя Коцева

След броени дни започва изпълнението на най-мащабния проект по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора", реализирана по оперативната програма „Развитие на човешките ресурси". Проектът е наречен УСПЕХ и е насочен към всички държавни и общински училища у нас, с изключение на средищните училища. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката, а самите училища трябва да попълнят пакет от документи, за да включат учениците и учителите в различни извънкласни дейности, които ще се финансират чрез проекта. Стойността на проекта е 100 милиона лева, а периодът на изпълнението му - настоящата учебна година и следващите 2 учебни години.

Как възниква идеята за УСПЕХ и с какво ще бъде важен той за развитието на учениците - потърсихме отговорите на тези и други въпроси от Асен Александров, който е ръководител на проекта и съветник по въпросите на училищното образование към просветното министерство.

Асен Александров: Досега проектите по схемата „Да направим училището привлекателно за младите хора" се осъществяваха от отделни училища в партньорство с други училища, средно по около 2,3,4 училища в партньорство. Това правеше тази дейност някак си раздробена, някак си зависима от уменията на отделните директори да се включат в такава програма. Нужда от това да се направи училището привлекателно за младите хора има във всички училища. Всички деца имат нужда тяхното училище да бъде по-хубаво и по-интересно. Затова решихме през този период от 2011-та до 2014-та година да сменим концепцията. Решихме министерството да кандидатства като конкретен бенефициент и спечелвайки този проект, всички училища на територията на страната по един много облекчен режим, не да кандидатстват да печелят проекти, а по-скоро да напишат заявление със съответните документи и да бъдат одобрявани от нас. И това стана - ние спечелихме като конкретен бенефициент проект за 100 милиона лева и го нарекохме с абревиатурата УСПЕХ. Това означава: Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти. Очакваме през следващите 3 години да се включат около 500 000 ученици, очакваме всяка учебна година в различните училища да има около 15-20 хиляди различни извънкласни дейности, което според нас е нещо грандиозно като размах и замисъл. Очакваме да открием неподозирани идеи и таланти сред нашите ученици, защото съгласете се, 500 000 ученици като участват в 15 хиляди различни форми, ще изникнат таланти, които не сме и подозирали, че съществуват.

Нека изброим и областите на извънкласните дейности, предвидени в УСПЕХ: природоматематически науки, хуманитарни науки, здравно образование и здравословен начин на живот, комуникативни умения на роден език, комуникативни умения на чужд език, математическа грамотност и базови познания в областта на науките и технологиите, умения за самостоятелно учене и събиране на информация, граждански компетентности, форми на поведение за успешно участие в социалния живот и разрешаване на конфликти, предприемачество, културни компетентности, дигитални компетентности. Самите форми на извънкласни дейности могат да бъдат разнообразни: секции, клубове, студиа, ателиета, всичко, за което се сетите, нямаме ограничения, тъй като самата тема извънкласни дейности предполага фантазия и творчество, и ние затова не правим ограничения в тази област. Бих ви дал пример - от областта природоматематически науки може да бъде клуб „Архимед" или „Зелена алтернатива". За хуманитарните науки може да бъде „Ценности и човеколюбие" и т.н.
Как едно училище може да кандидатства по този проект?

Асен Александров: Училищата няма да кандидатстват и няма да бъдат прекарвани през някакво сито. Винаги е имало съмнения, че не най-добрите проекти се класират. В този проект ще могат да се включат всички училища, които си попълнят правилно пакет от документи, а ние сме направили този пакет възможно най-просто. На първо място учителите трябва да обявят достатъчно широк набор от извънкласни дейности, от които децата да си изберат такива, каквито им харесват. Предвиждаме извънкласните дейности да се провеждат с между 6 и 15 ученика. След като децата изберат извънкласни дейности, те трябва да подадат молба за участие, заедно с родителите си. След това ръководителят на извънкласната дейност трябва да си направи едно календарно-тематично разпределение на това какво ще прави. Предвиждаме една извънкласна дейност да се провежда в рамките на 68 часа, така са свикнали учителите, те по този начин работят, така че те ще си направят разпределение по дати и часове, докато се изчерпят тези 68 часа. Това разпределение се дава на директора, а той подготвя програма за развитие на извънкласните дейности в училище. Тази програма се гласува на педагогическия съвет и след това директорът описва в заявление какви извънкласни дейности се предлагат в съответното училище, прилага тематичното разпределение и ги предава в регионалния инспекторат по образованието. Това не са някакви сложни проекти, а документация, която учителите са свикнали да правят в началото на учебната година по свободноизбираема подготовка и по други предмети, така че наистина всяко училище, което иска да участва в извънкласните дейности, може да го направи.

За тази година предвиждаме включването на около 35 процента от учениците, които имат право да участват, а това са учениците от държавните и общинските училища, с изключение на средищните училища.

Има ли някакви възрастови ограничения или това обхваща всички ученици от 1-ви до 12-ти клас?

Асен Александров: Обхваща всички ученици от 1-ви до 12-ти клас. В една група извънкласни дейности могат да бъдат ученици от различни възрастови групи, например ученици от 3-ти, 4-ти и 5-ти клас, в зависимост от техните интереси. Голямо е разнообразието и съвсем малко са ограниченията.

Колко такива дейности може да провежда едно училище?

Асен Александров: Не мислим да слагаме ограничения, но това, в което сме се прицелили тази година, е 35 процента, което е доста голям брой. Иначе колкото може да организира училището. Искам да кажа, че тези извънкласни дейности ще се организират както през учебната година, така могат да бъдат и през ваканционните месеци. С голямо задоволство се посреща новината сред работещите родители на малките ученици, тъй като юни, например, им е доста труден за отглеждане на децата. Ние можем да организираме различни форми с децата през летните месеци и това е много добре за тях.

Финансирането на извънкласните дейности ще се извършва на принципа „ парите следват ученика", за учениците, включени в проекта. За всяко дете се полагат по 185 лева на година, като една трета от тези средства ще се харчат за материали и пособия. За всяка извънкласна дейност ще се прави график, а за всеки ученик ще се проследява присъствието му в избраната от него дейност. Всичко това ще се отчита и по електронен път.

Голямата цел на този проект е чрез развитието на извънкласните дейности да се превърне училището в привлекателно за младите хора, да се намали броят на учениците, които отпадат от училище, тези, които проявяват агресивно поведение. Защото те ще идват с удоволствие на училище, така се надяваме, и ще имат десетки възможности за изява. Вместо да се сбие със съученика си през междучасието, той ще може да се включи в отбор по лека атлетика, там да покаже колко е добър, или да направи примерно някакъв модел на ракета, тоест децата да изразходват креативно своята енергия и да се изявяват. На тази възраст децата искат да се изявяват и ние има създаваме поле за изяви. Всъщност това ще бъде един от индикаторите за успеха на оперативната програма - намаляване на броя ученици с агресивно поведение и на отпадащите от училище.

Вашето училище подготвено ли е вече с конкретни дейности?

Асен Александров: Нашето училище се готви като всички други. Аз лично бях учуден от ентусиазма на учителите, предложиха се най-различни форми. Ще има 3 или 4 театрални състава, вокални групи, клубове по ораторско майсторство, клубове затова как да се държим възпитано в обществото, всякакви видове екологични инициативи, и разбира се клубове за дигитална компетентност. Ето тук пред мен е една тема „Полезната математика за 5-ти клас". Това са едни развлекателни задачи, в стила "PISA", за който си говорим непрекъснато как нашите ученици нямат творческо мислене. Първата тема ще бъде Пътни знаци, Емблема, Декоративно пано, Квартална градинка, Холивуд, Кутии с вафли...Задачите ще бъдат с тези конкретни наименования и ще се изчисляват конкретни неща от живота. Аз се надявам, че развитието на тези извънкласни дейности ще спомогне за значително за повишаване на представянето на нашите ученици на европейски състезания.

Цялата информация за проекта ще бъде публикувана на специалния сайт www.uspeh.mon.bg, който ще стане активен със стартирането на проекта.