Какво трябва да знаем за санирането?
Какво трябва да знаем за санирането? / снимка: БГНЕС, архив

Интервю с Лиляна Павлова - министър на регионалното развитие и благоустройството в „Седмицата" на Дарик радио.

Вие в блок подлежащ на саниране ли живеете?

Не. Моят блок не попада в програмата, тъй като е тухлен, така че не живея в такъв блок.

Хайде да повторим кои точно блокове ще се санират?

Да, това е важно уточнение, което е редно да направим. Първо, трябва да кажа, че в блока трябва да има минимум 36 апартамента в цялата сграда на блока, независимо от това колко е броят на входовете и друго много важно уточнение - че сградата трябва да е тип панелно строителство или, като е редно да го кажем - сграда строена по индустриален способ - пълзящ кофраж, пакетно повдигнати плочи, ЕПК и т.н.

Имало над 70 хиляди сгради с над милион и 100 хиляди апартамента в България. Колко от тях попадат в сметката?

Точна е статистиката. 1,1 милиона са общо апартаментите във всички видове сгради, като броят сгради е по-малък от 70 хиляди като сгради, защото ние трябва да направим много ясно разграничение между това какво е цяла сграда и какво е така наречената блок-секция. Блок-секцията са два входа, разделни с дилатационна фуга от следващите входове.

В тези 70 хиляди сгради влизат всеки вход отделно? Някой блок с 10 входа, всъщност той е броен като 10 сгради?

Всяка блок-секция, която е от два входа. Така че... Да, това искам да кажа, така че всъщност са малко по-малко.

И всъщност това засяга към 5 милиона българи.

Толкова горе-долу, тъй като милион и 200 жилища живеят средно 2,5-3 милиона средно изчислени български граждани.

И колко от тези сгради, обаче, дори като входове броени, ще попаднат във вашата програма?

Това вече не знаем, защото първо, не знаем кои ще имат желание да кандидатстват и второ, пак казвам, трябва да се види дали кандидатстват 5 сгради по 10 входа и 10 етажа или ще кандидатстват 20 сгради по два входа.

Отделен вход може ли да кандидатства?

Не. Това е много важно уточнение.

Това, ако примерно е 10 входа един блок, трябва всичките десет да кандидатстват, няма вариант да кандидатства първи и трети вход?

То ще и грозно, помислете, само по себе си, ако санираме в една сграда и направим изолация и всичко да е хубаво, изолирано, красиво. То и енергийната ефективност няма да е пълна, но и сградата ще изглежда еднакво грозно дори с частично саниране.

Хайде да опишете точно процедурата?

Процедурата започва с това, програмата, първо да кажем - програмата е факт, механизмът е изработен и има утвърдени образци за всяка една стъпка от първата до последната процедура.

Хайде да опишем стъпка по стъпка?

Първа стъпка е за етажната собственост на една сграда, така наречен домсъвет или сдружение на собствениците, общото събрание на сградата да направи своето заседание. Това е много важно, тук да направя уточнение. То трябва да пусне обява да всички собственици в сградата, че на дата еди коя си ще има събрание. Много е важно тази дата да бъде стояла минимум 7 дни закачена на входа и да са уведомени собствениците за това събрание. След което на осмия ден като минимум може да е събранието и това ще се гледа като документи, защото трябва да е спазен законовият ред. След което взимат решение за съгласие за участие в програмата, учредяване на сдружението.

На чия врата трябва да стои обявата - на входа или на всеки на вратата неговата? Защото има практики съдебни и в двете посоки.

Има и в двете посоки. Аз лично препоръчвам, задължително да е на входа, но аз препоръчвам да бъде връчена и на всеки един апартамент по възможност.

А ако не може да бъде намерен?

Не е проблем това за целите на събранието.

Така, правят събрание. Какво трябва да решат?

След като вземат това решение на събранието и съгласие да се кандидатства, да се участва в програмата, да се регистрира сдружение на собствениците, трябва и това решение вече е формализирано като акт и като решение, още седем дни трябва да се дадат шанс за обжалване, ако някой не е присъствал на събранието или не е съгласен. След което, като минат тези общо 15 дни, представителят на етажната собственост, домоуправителят или председателят на етажната собственост, както и да го наречем, отива в общината и прави регистрацията на това сдружение. В общината по местонахождение и по местоживеене. Общината прави тази регистрацията на сдружението и тук...

По местонахождението на блока? Може собственикът да живее някъде другаде, нали, става дума за блока?

Разбира се, по местонахождение. Регистрацията е безплатна и всички тези процедури, които изреждам са безплатни, защото има вече спекуланти и веднага креативни схеми се оформиха - „дайте пари сега тук за регистрация да ви направим по-бързо".

Регистрацията я прави самата община?

Да. Обаче, след като се регистрира в общината и това всъщност е единствената такса, много е важно да го уточним, която се плаща - това е 10 лв. в Агенцията по вписване, за да може да бъде вписано това сдружение и да си получи Булстат. Оттам нататък по електронен път е организирано уведомлението за самия Булстат да не трябва някой да се разхожда два пъти по инстанции. Когато вече имаме регистрираното сдружение, това сдружение подава заявлението за кандидатстване по програмата отново по образец. Тук е важно уточнението, че сдружението не винаги е съставено от 100% от собствениците на апартаменти и идеални части. В случаите, в които да кажем сдружението е съставено от 80%, оставащите 20% трябва да декларират своето съгласие по специална отново декларация по образец, защото много е важно тук да защитим неприкосновената частна собственост, ние не можем да си позволим дали държавата, дали общината да влезе в нечия сграда или нечии общи идеални части, или апартамент и да го санира насила.

Това означава, че един, ако не е съгласен - било с участие, било с декларация, блокът не може да се санира?

Точно така. Това е много важно, за да защитим, пак казвам, собствеността на гражданите. След което, когато се подаде това заявление в общината, общината има ангажимент да провери дали сградата отговаря на изискванията, които казах: Сградата да е индустриално, панелно строителство, 36 апартаменти.

А като възраст? То не са строени всъщност скоро, може би, панелки? Кога е последната панелка в България?

Да. Два много важни елементи има тук, много добър въпрос, сградите, които могат да кандидатстват са всички сгради проектирани до април 1999 г. Оттогава нататък няма такова строителство и няма енергийно неефективно строителство.

Последните панелки са от 1999 г.?

Последните сгради, които са енергийно неефективни, и които не биха могли да кандидатстват са до тогава. Дали сме възможност и сме указали на общините, че ако имат много подадени едновременни заявления и трябва да ги приоритизират, да започват от най-старите сгради, защото първите сгради са 50-60-те години на минали век, да дадат приоритет разбира се на най-старите такива сгради. След като сградата вече бъде проверена, че отговаря на изискванията, следващата стъпка е да, сдружението на собствениците, да сключи договор с общината, с която се сключва договор по образец, има го и него в образците, в която тя делегира един вид на общината всички дейности по осигуряването на финансирането, сключването на договор с Банката за развитие и с държавата.

Как се сключва договор от името на блока?

От сдружението на собствениците.

Сдружението подписва с общината, то упълномощава общината. А сдружението пак всички ли ще трябва да се подписват или те си избират представляващ, един човек отива, така.

Избират си представляващ. Оттам нататък в момента, в който се сключи този договор, ангажимент на общината е да отиде с целия пакет документи в Българската банка за развитие и да получи финансирането за конкретната сграда, защото за всяка една конкретна сграда ще има отделен договор за отделно финансиране. Сключва се договор с Българската банка за развитие, държавната банка, която всъщност управлява ресурса, който имаме по тази програма. Този 1 милиард, който е осигурен от правителството под формата на държавна гаранция се дава на Българската банка за развитие, която привлича ресурс, включително със собствения ресурс и предоставя това финансиране. Договорът се сключва тристранно - общината кандидатства пред банката, банката подписва договора, общината го подписва и третата страна по този договор, той е тристранен, е държавата, представлявана от съответния областен управител на място, който гарантира от името на държавата, подписва че ще осигури 100-процентното финансиране от държавата, ще покрие това кредитиране. Кредитът от банката го покрива държавата на 100% плюс в едно с лихви и обезпечава държава пред банката цялата сграда, защото не се изисква обезпечение от етажната собственост. Това също е много важно уточнение, което държавата прави. Когато се подпише и този договор, общината има ангажимент да проведе открити, прозрачни тръжни процедури, ние сме се задължили да са открити по Закона за обществените поръчки, открити процедури и за всяка сграда да избере отделен строител-изпълнител. За другите може да е общ, обща процедура, защото няма чак толкова много на брой енергийно обследване, енергийни одитори, конструктори, нали - те могат да бъдат...

Но всяка сграда ще е с отделна поръчка? Няма да има обща поръчка за общината?

...но всяка сграда от гледна точка на..., за строителството трябва да има отделен изпълнител. Поръчката може да е една с 10, 20, 30 обособени позиции, отделни позиции...

Именно по-малка фирма може да кандидатства само за един вход?

Това е идеята...не вход - блок. Идеята е малките фирми да могат да участват, за да могат да участват само за един блок и за да имаме гаранция, че малките и средни фирми по места ще могат да имат работа. Целта е освен социалният ефект, е икономическият ефект тази инжекция, бих казала, от един милиард именно в строителството, където има и най-много възможност, включително и за заетост на по-ниско квалифицирана работна ръка. Много работници са необходими, защото санирането е свързано с много работна ръка.

И след това започва вече самото саниране.

Не, преди да започне санирането има първата и най-важна стъпка - това е конструктивното обследване на сградата и безплатен, като допълнителен бонус подаряваме и безплатен технически паспорт на сградата. Това е много важно. Конструктивното обследване казва сградата е ли е конструктивно устойчива и има ли нужда нещо да бъде направено, ако тя по някакъв начин е засегната нейната конструктивна устойчивост. Това е предписанието, първото. След което се влизат вече енергийното обследване, енергийният одит, който казва за конкретната сграда кои са най-подходящите мерки за енергийна ефективност като подмяна на дограма, изолация, колко сантиметра дебела, хоризонтални щрангове трябва ли да се сменят, каква е отоплителната система, има ли нужда от подмяна на тръби или на самата система и т.н. и също се предписват задължителните мерки, за да можем да достигнем класа енергийна ефективност. Всичко това вече в съвкупност се дава на проектантите, които да проектират самите дейности по сградата и строителите да започнат работа по самото проектиране.

Чак след това би трябвало да кандидатстват строителите, след като е ясно за какво кандидатстват, за да могат да дадат цена?

Даваме възможност, след като са готови вече техническото и енергийното обследване, то по своя смисъл предписва и дава идейният проект какво трябва да има в една сграда.И сме дали възможност да се избират на така наречения инженеринг, а именно проектиране и строителство два екипа, но в една процедура.

След обследването ще се прави избора на проектанта и на изпълнителя.

Да, точно така.

Казахте „подаряваме", първото възражение срещу тази процедура, която описвате, защо всички граждани да плащат, включително и вие, вие не живеете в такъв блок да плащате за подобренията на някой друг? Даже онзи ден слушах колегата, Милен Цветков, в Нова телевизия се чудеше откъде накъде хора, които не живеят в блокове да плащат за други, където живеят в блокове, за санирането им?

Вижте, дали говорим за, който и да е вид социална политика, дали говорим за здравна политика, това е един солидарен модел. Модел, в който всички ние участваме, но не винаги задължително ние директно получаваме някакво финансиране.

Ако в блока живее някой, който има пари, богат човек, който просто е решил, че си живее не му се мести по някакви причини, кара много скъпа кола и има две къщи някъде, откъде накъде всички да платят за него?

Вижте, сигурно има много хипотези, които да разгледаме в тази гледна точка, но все пак трябва да кажем, че това са най-старите сгради, най-енергийно неефективните сгради в държавата, и ако тази инвестиция от 1 милиард бъде инвестирана успешно в тези сгради, включително ще намалим необходимостта от количеството потребление на електроенергия за осветление и отопление ще бъде намалена значително, което глобално ще повлияе на количествата, които произвежда електроенергия и от това какви са мощностите, които са необходими. Това е една много по-разумна инвестиция, защото обратният въпрос би бил: Защо тогава държавата трябваше да инвестира милиарди в „Цанков камък", който произвежда 80 мегавата, те не стигат за никъде, пак всички ние с вас ги плащаме, а никой от нас не потребява от там нищо.

Вестник „Капитал" пита: Защо държавата да не даде пари на всеки гражданин да замени раздрънкания си Wolksvagen с електрически автомобил там също ще се постигнат такива ефекти, защо това се избира? Защо бедните да платят за богати? Беден обаче, който живее в къща на село да плати на богат с панелно жилище?

Много е важно уточнението, че ние няма да финансираме само панелните сгради. Това, което ние се опитваме в рамките на тази социална политика, но най-вече в рамките на този солидарен модел, а и да дадем възможност на всички сгради, които не са енергийно ефективни да участват в процеса. Тази година започваме с големите панелни сгради, от следващата година...

Над 36 апартамента.

... ще дадем шанс и под 36 апартамента панелни и подобни на панелните сгради.

А къща на село?

Също така от следващата година тогава, когато заработи и новите еврофондове дойдат, имаме допълнителни 300 милиона, инвестиции по Програмата „Региони в растеж", по „Регионално развитие", чрез която ще дадем шанс вече и на останалите гради. Тук говорим и на тухлени сгради и на всички останали сгради, които не са енергийно ефективни. Паралелно с това именно, за да се постараем максимално да покрием всичките жилищни сгради, включително и еднофамилните, най-голям брой са еднофамилните сгради в цялата страна, поетапно да се започне със субсидиране частично и на еднофамилните жилищни сгради. Това говорихме с колегата, министъра на околната среда и водите по линия на ангажимента на България да намалим така наречените прахови частици в атмосферата. Това се постига чрез намаляване използването на всички тези печки, с които най-често се отопляват, най-вече еднофамилните жилищни сгради. Затова ще дадем възможност пак чрез аналогичен механизъм, може би чрез целево предоставяне на еднофамилни сгради, особено в най-замърсените райони те да правят мерки за енергийна ефективност, да преминат към тези соларни бойлери, както сме ги виждали в една Гърция, за да минимизираме и праховите частици в атмосферата. Целта е поетапно да дадем шанс на всички живеещи, в каквито и да било еднофамилни, многофамилни жилищни сгради в дългосрочен план да получат подкрепа. Сградният фонд, държавата...

Хора, които са си инвестирали вече собствени пари.

Те може да са инвестирали собствени пари в своя личен апартамент, но ние всички сме собственици и на общините и на идеалните части, което означава покрив, подпокривни пространства, мазета и входове. Нито един от тези, които са инвестирали да санират...

Няма ли нито един саниран блок по смисъла, по който вие...

Няма.

А финансовият модел, всъщност вярно ли е това основно възражение, вече ви цитирах „Капитал", че всъщност бедните през данъците /.../ на богатите и на богати хора в блокове? Какъв е точно финансовият модел, по който ще се осигурят парите?

Нека само да си довърша мисълта от предишното изречение. Та в крайна сметки всеки може да си е направил лично неговия си апартамент топъл и уютен, сградата продължава да изглежда грозно, да е енергийно неефективна, апартаментът не получава максималната енергийна ефективност, защото нито отгоре, нито този отдолу е енергийно ефективен. Да не говорим, че покривите на сградите се разпадат и хората нехаят за това. Това също е много важно, което трябва да отбележим като елемент на енергийната ефективност - тогава, когато говорим за данъци, тук обсъждаме един много важен елемент и това е дали сградите, защото по принцип законът позволява тези, които са си направили енергийна ефективност цялостно на сградите, да бъдат освободени от данъци. Ние считаме, че предвид, че държавата субсидира в този случай на 100% външната част - в рамките на апартамента вътре ние не финансираме, там всеки трябва да си финансира вътре в апартамента, ако иска да си направи ремонт, но данъците ще са дължими за сградите, които бъдат енергийно ефективни, и няма да бъдат освободени тези сгради, защото все пак се дължат данъци от всички.

Който му се санира сградата...

С публични средства, от държавата.

Да, по тази схема, която описвате...

Няма да е освободен от данък „Сграда".

... ще плача повече данък.

Не повече, но няма да е освободен от данък „Сграда".

А ще трябва ли да отиде да декларира, както данъчни декларации се подават даже като си смениш дограмата? Според българското право трябва да отидеш да декларираш...

Разбира се, че трябва да декларира, да.

Всеки трябва да отиде в данъчното и да каже „Санирахме, увеличете ми данъка" - това е подтекстът.

Не, той трябва да си подаде декларация, че му се повишава стойността на имота.

Стойността, по която се плаща процент.

Разбира се. А вече местна политика на съответния общински съвет е да приеме дали ще увеличи или няма да увеличи местните данъци и такси - това е индивидуално за всяка община.

Много принципно възражение - икономически обосновано ли е това? „Ди Велт" миналата година пише, че в Германия вече говорят за санирането като за голяма лъжа. Много хора смятат, че лепенето на изолиращи плочи по стените помага за запазване на топлото, но ново проучване сочи, че разходите за това надвишават драстично спестените пари. И „Ди Велт" описва вече апокалиптични картини вече в самата Германия - как след тези санирания влиза вода между плочите и санираното не може толкова дълго всъщност да издържи, че да се изплати от по-малкото използвана енергия.

Първо трябва да кажем, че и Германия, и всичките държави от соцблока направиха такива национални програми със средства от държавата и общините. Направиха...

Цитирам точно германски вестник, който казва, че май вече техният опит показва, че са сбъркали да го направят така.

Така че всички, няма държава, която е от соцблока, която да не е подкрепила гражданите. Това е още един аргумент към въпросите отпреди малко - защо. Защото всички държави го направиха, и то с безвъзмездно финансиране, през бюджети на общини или национални бюджети, друг тип финансиране, да си подкрепят жилищния фонд и градовете да не изглеждат толкова грозни - на парче, такива кръпки и такива олющени, и така безобразно изглеждащи, бих казала. Като облик - ето на, нашата столица, понеже от вашия прозорец се вижда тук достатъчно добре - сградите изглеждат по един ужасен начин. Така че бих казала, че ние сме последната държава, която не го е направила. Но да се върна на това, което казва „Ди Велт". В санирането на една сграда, включително в нашия случай ние искаме да удължим живота на сградите и тяхната конструктивна устойчивост. Нека не забравяме, че в нашия случай ние не инвестираме само в „опаковането" на сградата, както го казахте. Напротив - ние искаме да инвестираме, да удължим живота на сградите, когато ги подсигурим, че те са конструктивно устойчиви. Това е първата разлика.

А ще се правят ли тогава връзките между панелите?

Ако се налага. И това засяга конструктивната устойчивост на сградата - да.

Това означава изнасяне от блока на хората, така са го правили...

Не от блока, а от индивидуалните апартаменти.

Да, от апартамента трябва да излязат хората, да...

Да, когато се налага.

И да си правят след това и вътрешен ремонт.

Ако имат желание, но той вече ще си е изцяло, на 100%...

На много места така го били направили в Германия.

Да, но вътрешните ремонти са за сметка на тези, които живеят. Ние не покриваме никакви вътрешни ремонти - тук е много важно.

Връзките биха били покривани.

Ако сградата е конструктивно неустойчива заради /.../

Ако корозия има, трябва да се сменят връзките между панелите, това ще се прави?

Да, точно така.

Само че съпътствано с неудобствата - да излезеш и след това да си правиш ремонт вкъщи.

Разбира се.

Ако някой иска. Добре, а ако се налага да се прави, обаче не искат да излизат, тогава ще се направи ли само опаковката от...

Не, тогава сградата отпада изцяло от финансиране.

Ако конструкторите дадат предварителното заключение, че трябва да се оправят връзките?

Ако се предпише, че не може, защото това ще засегне конструктивната устойчивост - че бъдеща опаковка, без да се направи, ще утежни конструкцията на сградата, тогава задължително се прави. Ако живеещите не желаят...

Ако не щат?

... отпадат от проекта и ще си платят за техническия паспорт, ще върнат парите и ще дължат...

Аха, а това означава, че все пак тук /.../ трябва да е наясно, че може да излезе, че трябва или да излиза от жилището...

Е не да излиза, ще трябва да си...

... или да си плаща за обследването.

То не да излиза от жилището, а да предостави възможност тези свързващите панели, носещите панели да бъдат ремонтирани.

Ами да, ако си е закачил една библиотека, да си я свали.

Ами да, разбира се. Ами да, то това означава.

И трябва да е наясно, че може да трябва да си плати. А инсталациите за вода, за ток, за парно - те влизат ли?

Тези инсталации, тогава, когато са предписани в енергийното обследване като задължителни - вертикални щрангове за подмяна, за да може да се подобри вентилационна, охладителна...

Задължително се прави или имотът да отпаднат?

Не е задължително, индивидуално е, в зависимост дали е предписано като задължително, или като...

Ако е предписано като задължително, пак може да се стигне до отпадане на блока, ако хората не искат да допуснат това да се случи?

Не, то не е толкова проблем, защото те нямат причина да се притесняват, защото когато се сменят тези вертикални щрангове, не се касае до разрушаване на имота, защото се прави една много малка дупка в един горен ъгъл, който се измазва после по програмата.

Аз познавам хора, които си го направиха, имам познати в блоковете. Има нещо нечестно в това, едни дадоха пари, и то не беше евтина работа - по 200, по 300, по 500 лева на апартамент дадоха.

Само да ви кажа, че те не са си сменили целите щрангове.

Не, напротив.

На цял блок?

На моите родители блока си смениха отгоре до долу щранга.

На цял панелен?

Да, всички се съгласиха.

Поздравления.

И дадоха пари за това. И сега едни ще го вземат без пари, други с пари - има нещо нечестно в цялата работа.

Ама от друга страна... То винаги има нещо, което не докрай е перфектно, ама няма перфектни неща в живота. Кое е перфектно? Да се върна ли на „Ди Велт" въпроса, защото се отклонихме с три други?

Да, хайде.

За сградите. Ние имаме 55 готови сгради, които са направени с мерки за енергийна ефективност.

Това по старата ви програма, когато бяхте /.../

По най-старата, още с ООН. Не, не, програмата на ООН, която финансираше.

Ааа, още по-отдавна.

55, сега имаме още 97, които са в изпълнение. Искам да ви кажа, че ние видяхме, защото след първия отоплителен сезон енергийното обследване, одиторът е длъжен да се върне във всяка сграда, която правим, да провери дали направените мерки за енергийна ефективност са направени правилно и дали е постигната енергийната ефективност на сградата и тогава подпечатва обследването и потвърждава, че вече сградата е енергийно ефективна. След като това се случи - ние бяхме длъжни, проверявахме този процес, искам да ви кажа, че във всяка една от тези сгради, която си получи печата, че е енергийно ефективна, хората си показаха извадките от сметките и ние видяхме в някои сгради - например в Смолян съм го виждала лично с очите си - в две от сградите имаме намаляване 70% от сметките. На някои места има 50%.

Според вас за колко време се изплаща тази инвестиция в санирането? Аз затова цитирах „Ди Велт" - те поставят под съмнение, че толкова много години трябва всъщност да плащаш 70% по-малко /.../

Ами явно много скъпо са излезли, защото тук виждаме, че ако ги сметнем спестяванията всеки месец от отопление и осветление, в рамките на няколко отоплителни сезона голяма част от инвестициите се избиват. Така че това също ми се струва малко преекспонирано.

А асансьорите? Това беше другото много обсъждано и от различни асоциации. Хора, които се занимават с асансьори, твърдят, че няма смисъл да се прави това, без да се смени асансьора. И изтъкват, впрочем, и поредицата инциденти със стари асансьори.

За мое голямо съжаление, отново не искам да съм груба, но трябва да го кажа - виждаме едни лобистки аргументи в това изказване и веднага ще се аргументирам защо.

Да, ако правиш асансьорите, искаш да си продадеш хиляди асансьори, да.

Когато си производител или продавач, грубо казано, на асансьори, изведнъж искаш да психираш хората и да им кажеш „Сакън, всички са за подмяна". Вчера гледах едно такова изявление и просто нямам думи. Коментарът беше... Само да уточня - в България има 240 000 асансьори в сградите и те казват: 80-90% от тях не стават, трябва да се сменят с нови. Много е удобно от тяхна гледна точка, защото те така си предвиждат как някой ще купи 200 000 асансьора. Да ги сметнем средно - минимално 20 000 на асансьор, това говорим за колко, близо 5 милиарда. Това е една бизнес инициатива.

Асансьори не влизат в тази работа.

Така че това е за подмяната на асансьорите. Но аз пък гледах и експертизата, включително и на Техническия университет, които са специалисти в това. Те казаха: асансьорите имат нужда от технически ремонти, в техническа изправност да бъдат въведени и няма нужда да бъдат сменени, защото по-голяма част от асансьорите могат да бъдат въведени в техническа изправност, ако се направят предписаните при експертиза ремонти. Така че ангажимент на всеки един от нас, независимо в каква сграда живее, да си събираме пари, да си плащаме, да ни е технически изправен асансьорът. Но ние финансираме по програмата, тогава, когато обследването покаже, че е необходимо и най-вече възможно асансьорите ни, тогава, когато са технически изправни разбира се, да бъдат енергийно ефективни. Това означава това? Осветлението да е енергоефективно, защото то също харчи много ток, много общи разходи е това. Когато имаме повече от един асансьор на вход, когато го натиснем на съответния етаж, те в момента тръгват три едновременно. Това харчи много ток излишно да слиза само по един асансьор. Тогава, когато самата ел.инсталация на асансьора е остаряла, тя може да бъде подменена, за да бъде енергийно ефективна. Това е допустимо по програмата, но не и подмяната с нови асансьори.

А терасите? Ако вярно съм ви разбрал, ще се търси унифициране, поне от това, което описвате - да изглежда градът, като кацнеш в София да виждаш една фасада, нали това е крайната цел? Обаче кой ще решава да остават остъклени или да не остават? Знам много блокове, в които хората са спазили закона, не са искали разрешение, не са остъклени терасите им, други без да питат никой са си остъклили терасата, това е незаконно между впрочем.

Само да кажа, типично по български - 80% от балконите са остъклени. Така че...

Един блок има 20% неостъклени, 3 апартамента и те казват - „не щем да се остъклим".

Веднага отговарям - това не е проблем нито за едните, нито за другите. Защото така или иначе факт е, че 80% вече са си ги остъклили и ние не можем да върнем това и няма как да накараме в тези 70 хиляди сгради, защото не са блокове, но са сгради или части от сгради, някой тепърва да им разваля остъклението. Но много е важен този елемент - ние приемаме, че остъклените балкони, това го въведохме в предишния ни мандат още са в така наречения режим на търпимост, т.е. не са незаконни, ако не нарушават общата конструкция на сградата, в смисъл не излизат извън габарита на сградата, а си е просто остъклен. Когато имаме надграждане, естествено е, че той е незаконен и трябва да бъде въведен в правилния габарит. Но за сгради, за които говорим, да кажем за първите три етажа са си остъклили, останалите не, ние нито ще накараме тези, които не са си остъклили да си ги остъклят, нито ще накараме тези, които са си ги остъклили да ги махнат.

И пак ще остане грозно. Една дупка ще има - неостъклена, друга остъклена. Ще е грозно.

Идеално няма да стане, това не е чисто нова сграда. Но, първо, ще направим и ще подменим с алуминиева или ПВЦ дограма там, където не са направени остъклените балкони...

И това без пари пак?

Това, за да бъде общият вид на сградата. След което като проектантско решение ще се направи как да изглежда сградата, за да има унифициран вид. Тук говоря...

Но който иска да си му остане открита тераса, ще си му остане.

...ще остане открита. Първо, да подредим климатиците един под друг с добра отводнителна система, защото сега капят всеки навсякъде, където е сложен. Второ, да се унифицира все пак видът на остъкляването и изолацията на балконите. Всичко това се постига, има го и в други държави с едни такива прозрачни рамки, за да все пак проектантско решение, за да имаме сравнително добър вид на фасадата. Това е ангажимент, първо, на общинските съвети по местоживеене да си издадат наредби за всеки квартал, включително и цветово, защото в момента става една шарения. Сградата да бъде като оцветяване топли, студени цветове и т.н. като гама. И второ, как да изглеждат фасадите. За да може после вече проектантът...

А дограмата ще без пари също в рамките на този проект на програмата?

Да. Ако е сменена, няма да ги караме да си ги сменят, дори ако е кафява, то се търси цветово промяна на самата сграда оцветяването.

И всъщност излиза, че през всичките тези години, наистина хора, които са си инвестирали, направили са си го, и сега вече казват - аз съм си го направил, не искам това неудобство, няма да разпишем там в...

Вижте, това че те са си направили, пак казвам, собствения апартамент, те са собственици на идеалните части и от покрива, и от входа, и от мазетата, и от стълбищната клетка. Така че те са собственици и на нея, а тя не е направена и трябва да бъде направена, за да добие общия вид на фасада. Моето лично мнение е, че особено дай Боже успешно да реализираме следващите години тази и следващи програми, трябва да се забрани индивидуалното саниране на апартаменти. Загрозява облика на сградата.

Ще го направите ли със закон?

Това е единственият начин, по който да се спре и това частично саниране на сгради, ако искаме да са енергийно ефективни.

А това кога ще го направите?

Това не можем да го направим в момента, докато все пак не се даде възможност сградите да бъдат приведени в този вид. Но аз мисля, че след 2020 г. трябва да се мисли в тази посока.

А ще поскъпне ли строителството според вас заради това, че толкова много пари ще се излеят? Това са другите съмнения.

Напротив, за мен лично трябва да поевтинее, защото ще има много работа и за всички, включително може и да не смогнат производителите на материали или достатъчно фирми да работят, ако се започне едновременно на много места, така че би следвало именно на принципа на конкуренцията да има поевтиняване.

Друга критика е изборът на фирмите. Вие горе-долу описахте, че това на практика ще го прави общината.

Но ние искаме, за да не е една-две фирми на общината...

Контрол и на държавата, да. На това се възразява - хората нямат думата. Възможно ли е само частният собственик да фигурира като фиктивен посредник в разпределянето на едни пари, без да има думата?

В самата процедура е предвидено собствениците да имат възможност да участват в публичните заседания на комисията, по отваряне на оферти.

Ще гласуват ли?

Но нямат право на глас. Ако обаче имат желание и самата община по местоживеене даде това съгласие, това е индивидуалното право на общините, като възложители по Закона за обществени поръчки.

Но няма да промените, независимо от критиките. Аз ви цитирам, в различни публикации е това - че хората трябвало да могат да участват в сключването на договорите, защото това си е тяхната собственост. Откъде-накъде общината да решава?

Те, пак казвам, присъстват и наблюдават процеса, но не участват с взимане на решения, тъй като по смисъла на закона, все пак възложител е общината. Те са наблюдатели в процеса.

Друга „далавера", както го наричат в пресата, щяло да бъде изборът на банка. Как ще се избере банката, където да стоят парите? В една банка ли ще бъдат?

Няма далавера и няма дори избор на банка. Единствената държавна банка е тази, която ще държи и...

Това ще е обслужващата банка за тези пари, които ще дойдат като кредит от Световната банка?

Абсолютно, да.

Това отпада. Изборът на момента - преди местните избори. Магдалена Ташева от „Атака": „Санирането е начин Борисов да /.../

/.../ политическа партия, която е избрала, с чиято подкрепа е издигнат кметът, да е ощетена. Тази програма е за всички общини. И даже обратно на очакванията, сме направили точно обратното. Вместо да кажем: за големите градове - повече пари, а именно големите градове са градове, подкрепени от ГЕРБ, дори напротив, сме казали: дали е Шумен, дали е Кърджали, дали е която и да е малка община на територията на страната е готова и има такива сгради, тя ще получи приоритетно финансиране и може да се окаже, че тези общини даже ще вземат повече пари, защото са с по-малко сгради и са по-бързи и по-ефективни в този процес. Така че програмата е за всички общини, без значение политическата принадлежност на кмета - първо. Второ, много важен елемент по отношение на това - този процес сега започва и той реално ще се изпълнява тази и следващата, и по-следващата година, защото няма как едновременно, всички си даваме сметка, този процес да започне. Отнема много време да се сдружат, да се направи сдружението, да се намерят собствениците, да се направят обследванията, да се изберат фирмите. Всяко нещо и всяка тръжна процедура трябва минимум три месеца. Така че нито е предизборно - да каже някой, че е предизборно, нито е за определени фирми, нито е за определени кметове с политическа принадлежност, каквато и да било. Напротив - за всички е.

Могат ли хората да загубят жилищата си? Развива се теорията, че всъщност когато те се сдружат в едно юридическо лице, след това, дори по други причини например топлофикации, ВиК дружества ще могат по-лесно да насочват претенциите си, например за общите части неплатени сметки.

Поредната спекулация, защото и вие, и аз знаем, че неприкосновената частна собственост, гарантирана по Конституция никой не може да ни вземе апартамента, защото държавата е платила той да ни е саниран и да имаме изолация на него. Това е нелепо, първо. Второ - това сдружение не е онова юридическо лице, което има каквито и да било правомощия - да взима кредити, да се разплаща или да прави, каквито и да било сделки или разпореждания, свързани с „Топлофикация" или нещо друго. Защото ние не говорим, че голямото сдружение, общото събрание, което си управлява собствеността, което разпределя общите части, сметки за ток и за парно, то няма такива правомощия. Тук говорим, че това е сдружаване на собствениците, които правят малко целево сдружение по чл. 25, ал. 1, затова винаги подчертавам, че е по ал. 1. Това е целенасочено, което само да може да получи парите. Това сдружение няма право да се разпорежда с имоти, въобще категорично няма право, но то дори няма право да пита и не се интересува това сдружение нито за целите на кандидатстване, информация е нужна от типа на някой дължи ли или не дължи сметки за ток, за парно или за нещо друго. То няма правомощия изобщо да провежда, каквито и да било процедури, свързани с неплатени сметки, разпределения на плащания, камо ли да се разпорежда с нечия собственост, само защото апартаментът е саниран. Това е нелепо.

Колко ще е гаранционният срок?

Той е различен. За всеки вид строителна работа от 3 до 8 години средно са гаранциите, които са предвидени в закона.

След 7 години прокапе, или там сигурно ще са 5 години за прокапването...

Средно 5 години са гаранциите.

Добре, ако след 4 години и половина, когато ще са се извъртели даже два кмета, прокапе кой ще ходи да защитава, при положение, че хората от смия блок нямат договор с тази фирма?

Напротив, гаранциите са единствено и само в полза на етажната собственост. Така че в момента, в който обектът е въведен в експлоатация, а за това въвеждане се подписва и собственикът, като собственик на имота той получава гаранциите, и собственик на гаранциите е етажната собственост.

Той ще може лично да ходи и да търси директно фирмата, а не трябва да ходи в Общината и кмет след...

Не трябва, да. Няма значение кой е кметът. Гаранциите са в полза на етажната собственост затова ни трябва тя да е лице с булстат, в чиято полза да са издадени, и ако се наруши гаранцията за 3 или 5 години за някои от направените работи ще се предяви и фирмата е длъжна по закон да отстрани дефекта.

Кога ще е готов първият блок по програмата?

Ако са достатъчно бързи и активни и нямат обжалвания на процедурите...

А вие вече имате ли подадени тази седмица?

Те се подават в общините, в министерството не се подават.

Вие нямате информация за това и сигурно още няма, защото те трябва да направят събранията...

Те някои са ги направили предварително.

... но примерно, ако някой след 2 седмици е готов, как би изглеждал от гледна точка на вашето време, графикът, който сте си правили?

Средно около месец отнема регистрирането и подаването на сдружението, още поне един месец е сключването и процедурата по намирането, подписването 2 месеца, след което поне трябват около 3 месеца да се проведат тръжни процедури, да се изберат, защото те са открита тръжна процедура, обжалвания, ако има, август, ако няма обжалвания още тогава започва техническо и конструктивно обследване на...

Колко време отнема?

То трае около 1 месец. Септември - октомври са обследванията, след което се провежда процедура за избор на изпълнител, отново 3 месеца. Така че...

Ноември, декември и януари.

И февруари, и друга пролет може да има вече много готови като поредица.

А колко време отнема самото саниране, според вас?

Тук не става въпрос само за залепяне, защото ние говорим за задължителен ремонт на покриви, подпокривни пространства и изолация.

Това горе-долу какво време отнема?

3 месеца може да отнеме.

Значи отидохме март, април, май, значи по-скоро другото лято при липсва на обжалвания, при добре работата на системата в някоя община за конкретна сграда, другото лято би бил готов блока.

Може и по-рано. Ако обаче паралелно с целия този процес общините са достатъчно активни и имат желание могат да си обявят предсрочно процедурите, така нареченото подусловие.

И нещата могат да се дръпнат към другата пролет.

Могат да се дръпнат и по-рано, да. Могат да се и в тази година да се справят и есента да има санирани сгради, но трябва да са много бързи и смели и сръчни.