/ iStock/Getty Images
Служебният здравен министър Стойчо Кацаров утвърди указания за провеждане на изборите за народни представители на 11 юли в условията на обявена извънредна епидемична обстановка. Целта е да се противодейства на разпространението на COVID-19.

"Пандемията от COVID-19 изправи страните пред здравна криза, която засяга всички аспекти на социалния и икономическия живот. Указанията за провеждане на избори на народни представители в страната на 11 юли 2021 г., в условията на обявена извънредна епидемична обстановка във връзка с COVID-19, са разработени в съответствие с въведените основни противоепидемични мерки в страната, както и въз основа на опита от провеждането на изборите за народни представители в страната на 4 март 2021 г. и опита на редица държави членки на Европейския съюз. С тях се цели да се противодейства на разпространението на COVID-19, като по този начин се защити здравето на участниците в изборния процес, а в последствие и на техните близки, семейства и на обществото като цяло", посочват от Здравното министерство. 

Част от посочените противоепидемични мерки са:

yes Правилно носене на защитна маска за лице, която трябва да покрива изцяло носа и устата (от основата на носа до брадичката) от всички участници в изборния процес през целия период;

yes Спазване на физическа дистанция от поне 1,5 м. между участниците в изборния процес;

yes 
Периодична дезинфекция на ръцете на участниците в изборния процес;

yes Периодична дезинфекция на контактни повърхности и критични точки в избирателната секция;

yes А като основна противоепидемична мярка е и провеждането на ваксинация срещу COVID-19.

„На лицата, които ще бъдат ангажирани с организацията и провеждането на изборите за народни представители ще им бъде предоставена възможност да се ваксинират срещу COVID-19. Ваксинирането е доброволно и при изразено информирано съгласие, като ще се извършва по реда и начина, създаден от съответната Регионална здравна инспекция, отговорна за организацията на ваксинационната кампания на областно ниво“, посочва се още в указанията на Министерство на здравеопазването.

Вижте всички указания тук: