/ БГНЕС, архив
Върховният административен съд (ВАС) потвърди констатациите на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобито имущество (КПКОНПИ) за наличие на конфликт на интереси и по отношение на вече бившия изпълнителен директор на Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури Галин Николов (ИАРА) за това, че е повишил в длъжност, чрез вътрешна процедура за конкурентен подбор, брата на съпругата си. Това съобщиха от пресцентъра на КПКОНПИ. 

Магистратите са приели като правилни и законосъобразни констатациите на КПКОНПИ за наличие на конфликт на интереси в управленческите действия на Николов, който е бил наясно, че шуреят му е бил единствен кандидат в предложената процедура.

КПКОНПИ глоби бивш шеф на ИАРА и ректора на ТУ-София

Определяйки подбора да се извърши само в рамките на сектор „Рибарство и контрол - Пловдив“, а не и сред други звена на администрацията на ИАРА, Г. Николов поставя именно в привилегировано положение шурея си спрямо останалите служители на ИАРА, а с избора си на провеждането на процедурата - чрез конкурентен подбор, а не чрез някоя от другите възможни процедури за заемане на свободна длъжност, включително и чрез провеждане на конкурс, той поставя кандидата в привилегировано положение и спрямо другите евентуални кандидати за заемане на длъжността извън ИАРА, които биха участвали в конкурса“ се подчертава в мотивите на ВАС“, съобщават от КПКОНПИ. 

Решението за установяване на конфликт на интереси по отношение на Галин Николов беше взето от КПКОНПИ на 16 февруари 2022 г. 
Рени Никифорова, БТА