/ МВнР
Правителството одобри разширена позиция, оформяща приоритетите на българското домакинство на инициативата „Три морета".

Основната цел на България по време на председателството през 2021 г. ще бъде привличането на нови инвестиции и партньори от страните в Централна и Източна Европа. В тази връзка предстои организирането на бизнес форум, който да свърже регионални компании и чуждестранни инвеститори.

Радев: „Три морета“ се утвърждава като инструмент за икономическо сближаване между Източна и Западна Европа

Това се посочва в част от позицията, внесена от вицепремиера и министър на външните работи Екатерина Захариева, в качеството й на национален координатор на „Три морета".

Приоритет за страната ни е осигуряването на допълнително финансиране от Европейския съюз за изпълнение на проектите по линията "Север-Юг", които целят подобряване на транспортна, енергийна и дигитална свързаност между страните от Централна и Източна Европа.

В тази връзка България ще се фокусира върху цифровизацията на железопътния транспорт в региона, като проект с висока добавена стойност.