СБ: Промените в съдебната ви система са важни и значителни
СБ: Промените в съдебната ви система са важни и значителни / снимка: Sofia Photo Agency, Юлиана Николова

Световната банка оцени като важни и значителни конституционните, законодателни и процедурни промени в съдебната система и значителното увеличаване на бюджета й. Банката препоръча политиците да поддържат и ускорят модернизацията на съдебната власт в България. Това са основните изводи от последния доклад на Световната банка, представен пред министъра на правосъдието Миглена Тачева и ръководители на съдебната система. Това е най-широкомащабният анализ на съдебна система в която и да е страна, подчертаха от екипа на банката при представянето на доклада.

Финансирането от бюджета на съдебната система се е удвоило като процент от БВП в периода 2001-2008 година и в момента е по-високо от това в Румъния, Словакия и Чехия например, сочи докладът на Световната банка.

В България съотношението на съдиите на глава от населението е по-високо в сравнение с това в пет други, нови членки на Европейския съюз. Съдебните сгради пък у нас имат по-голямо географско покритие като съотношение между населението и територията отколкото в повечето други, нови страни членки на Eвросъюза.

Въпреки че ресурсите за съдебната система се увеличават значително, средствата се изразходват основно за увеличаване и поддържане на заплатите, посочва докладът на СБ. В същото време изостават капиталовите инвестиции в системата, а производителността на труда остава ниска.

В периодът 2004-2006 година например средната натовареност на един съдия много малко е намаляла, докато средният брой приключени дела е намалял почти незначително със 7 процента.

Лавинообразно нараства броят на гражданските и админстративните дела в България и търсенето на правосъдие от страна на населението, сочи докладът на Световната банка.

Мерките, които посочват експертите на международната институция, са за постигане на по-ефективна и прозрачна съдебна система, за въвеждане на стратегическо планиране, като Министерството на правосъдието, съвместно с Висшия съдебен съвет и Министерството на финансите да разработят тригодишен стратегически план за бюджет на съдебната система, подобряване на капиталовите бюджети, на политиките и процедурите за управление на персонала и инвестиране в информационните технологии.