/ Thinkstock/Getty Images
Министерството на правосъдието публикува за обществено обсъждане законопроект за промени в Закона за съдебната власт, свързани със закриване на специализираните наказателни съдилища и прокуратури, съобщиха от ведомството.

С него се предлага още отмяна на "кариерните и финансови бонуси" за членовете на Висшия съдебен съвет, главния инспектор и инспекторите от Инспектората към ВСС, както и "кариерните бонуси" за административните ръководители на съдилищата и прокуратурите и техните заместници.

"Структурните и организационни промени по отношение на звената на специализираното наказателно правосъдие имат за цел да гарантират конституционния принцип за независимост на съдебната власт и защитата на конституционните права на гражданите. За десетгодишния срок на своето действие, специализираните наказателни съдилища и съответните им прокуратури не постигнаха заложените със създаването им през 2011 г. цели", пише в мотивите към законопроекта.

В частичната предварителна оценка на въздействието от законовите промени е записано, че целта на закриването на спецструктурите е и "постигане на осезаем напредък в противодействието на корупцията, особено по "високите етажи" на властта."

От правосъдното ведомство отбелязват още, че анализът на годишните доклади на спецсъдилищата и спецпрокуратурите сочи, че делата по същество (наказателните дела от общ характер) са приблизително 3 процента от общия брой постъпили дела в съда. За 2020 г. от постъпилите общо 6 418 дела само 174 са по същество, а останалите 6 244 са от частен характер, като почти половината от тях се отнасят до съдебен контрол върху задържането под стража в досъдебното производство, разпит пред съдия и разрешаване на различни процесуално-следствени действия. Останалите 2 992 броя дела от частен характер са за разрешаване за прилагането на специални разузнавателни средства.

По отношение на наложените наказания - преобладава наказанието "лишаване от свобода" до 3 години. През 2020 г. са съдени общо 290 души, от които 70 са оправдани, на 168 души е наложено наказание до 3 години затвор, а останалите 58 са получили по-тежки присъди, допълват от Министерството на правосъдието.

Законопроектът предвижда делата в специализираните съдилища, по които не е проведено разпоредително заседание да се изпратят за разглеждане от окръжните съдилища и съответните апелативни съдилища. Делата, по които е проведено разпоредително заседание, да бъдат разглеждани в Софийския градски съд (СГС) и съответно в Софийския апелативен съд (САС) от същия съдебен състав. За целта съдебните състави ще се командироват в СГС, съответно в САС, до приключване на производствата.

По отношение на новообразуваните дела след влизане на закона в сила - делата, които към този момент са подсъдни на спецправосъдието, ще преминават в подсъдност на всички окръжни съдилища по правилата на местната подсъдност, в т. ч. и на Софийския градски съд, допълват от правосъдното министерство.

Законопроектът дава възможност на съдиите, прокурорите и следователите от специализираните структури да подадат заявление до Висшия съдебен съвет да бъдат върнати или на длъжността, която са заемали преди назначаването си, или да бъдат преназначени в окръжен, съответно в апелативен съд.

ВИЖТЕ ЦЕЛИЯ ЗАКОНОПРОЕКТ ТУК