Софийска вода
Софийска вода / netinfo
Продължава изграждането на два отливни канала в индустриална зона „Хладилника – Витоша“, район „Лозенец“, съобщиха от "Софийска вода".
 
Инвестиционният проект е с прогнозна стойност 1 835 000 лева. С реализирането му ще се подобри качеството на канализацията за живеещите в кв. „Кръстова вада – изток“, както и за имотите, прилежащи към бул. „Черни връх“.

Осъществяването му ще осигури и отвеждането на дъждовните води от района, като по този начин ще бъде предотвратен рискът от наводнения на имоти.

Проектът предвижда строителство на отливни канали по ул. „Филип Кутев“ в участъка от бул. „Черно връх“ до ул. „Атанас Дуков“  и по ул. „Хижите“, от ул. „Атанас Дуков“ до Драгалевска река. Новите канали се изграждат от стъклопластови тръби с диаметър 1800мм и 14000 мм, като общата им дължина е 517м.

Реализацията на двата отливни канала ще подобри функционирането на канализационната система по бул. „Черни връх“ и на кв. „Кръстова вада – изток“, като осигури отвеждане на дъждовните води към р. Драгалевска.
Софийска вода