Правят единна спасителна система
Правят единна спасителна система / netinfo

В случаи на бедствия и аварии в България ще се задейства единна спасителна система, в която влизат служби на отделните министерства и държавни и общински ведомства. Това предвижда новият закон за защита на населението при бедствия, гласуван от МС.

Единната спасителна система включва основно "Гражданска защита", пожарната и центровете за спешна медицинска помощ към Министерството на здравеопазването.

При нужда в системата ще се включва и армията. Координацията поема Министерството на държавната политика при бедствия и аварии.

Проектозаконът предвижда по предложение на кметовете да се изграждат екипи на доброволци. Техните работодатели нямат право да им отказват отсъствие при обучение или бедствена ситуация. Също нямат право да ги наказват, понижават в длъжност или уволняват докато изпълняват спасителни операции.

Министрите гласуваха и да се създаде Комисия за възстановяване и подпомагане, която ще наследи Постоянната комисия за защита на населението при бедствия и аварии. Съставът й ще се определя със заповед на министър-председателя.

При възникване на бедствие към съответния министър ще се сформира кризисен щаб. По области отговорност ще носят областните управители.