/ iStock/Getty Images
Министерският съвет одобри позицията на България относно предложението на Френското председателство на Съвета на ЕС.

То касае общата позиция на ЕС за преговорите за присъединяване на ЕС с Република Северна Македония и Заключения на Съвета на ЕС.

Това е в съответствие с Решението на 47-то Народно събрание на България във връзка с разширяването на Европейския съюз и процеса на преговори на Република Северна Македония от 24 юни 2022 г.