Парламентът прие промени за подмладяване на войнишкия състав
Парламентът прие промени за подмладяване на войнишкия състав / Thinkstock/Getty Images

Парламентът прие на първо четене промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, внесени от правителството. Част от промените предвиждат ново концептуално виждане за начина на изпълнение на военната служба от войниците, сержантите и офицерите.

Предлага се възрастта за прием на войниците да се намали от 32 на 28 години, пределната възраст също - от 50 на 46 години. Целта е да се подмлади войнишкият състав за по-ефективно изпълнение на задачите му, както и за създаване на възможност за попълване на запаса след приключване на военната служба, се посочва в доклада на Комисията по отбрана. Предвижда се и увеличение на пределната възраст на сержанти, офицерски кандидати, младши и старши офицери на 55 години.

Депутатите отхвърлиха връщането на задължителната казарма

С новите текстове се прецизират и допълват правомощията и задълженията на Министерския съвет, министъра на отбраната, областните управители, ведомствата и юридическите лица с възложени военновременни задачи.

На министъра се възлагат допълнителни правомощия по ръководство на логистичното осигуряване на въоръжените сили, координация на осигуряването на поддръжката от България като страна домакин на коалиционни сили за мирно и военно време, политиката по управление на жизнения цикъл на военни продукти.

Разширяват се правомощията на началника на отбраната върху целия състав на въоръжените сили без да се изземат правомощия от министъра. Въвежда се и изискване към военнослужещите за спазване на Етичен кодекс за поведение, който ще се утвърждава от министъра на отбраната.