/ БГНЕС
Омбудсманът Диана Ковачева изготви и внесе в Народното събрание законодателно предложение в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за здравето, свързано със забавяне на преосвидетелстването на хора с увреждания от органите на медицинската експертиза, както и невъзможността да упражняват правата си, не по тяхна вина. Омбудсманът предлага още и текст, с който да се отстрани допуснатата дискриминация спрямо пенсиите на военноинвалидите. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник. 

Проф. Диана Ковачева оповести предложенията си на заседание на Националния съвет за хората с увреждания към Министерския съвет, което се състоя в Министерството на труда и социалната политика, където бяха обсъдени изменения и допълнения в Наредбата за медицинската експертиза и на Проекта на Методика за оценка на потребностите от високотехнологични помощни средства за хората с трайни увреждания. 

В мотивите си омбудсманът подчертава, че с предложения проект ще се осигури възможност за решение на проблемите на повече от 660 000 уязвими граждани. Хората с увреждания ще имат достъп до полагащата им се месечна и целева финансова подкрепа за периода до произнасянето на ТЕЛК и НЕЛК. Предвидено е също така хората с увреждания да не бъдат държани за отговорни за забавянето на компетентните органи и да не връщат получените средства дори при последваща промяна на вида и степента на увреждане.

Ковачева подчертава, че е предвидено изричното задължение на НЕЛК да се произнася по същество при обжалване на експертните решения на ТЕЛК, като по този начин ще се съкрати времето за разглеждане на преписките, включително като се отнема възможността на НЕЛК непрекъснато да връщат случаите на ТЕЛК.

Проф. Диана Ковачева обръща внимание, че ще бъде решен и проблемът с неправилното разпределение на правоимащите и размера на месечната финансова подкрепа за хората с увреждания.

Проблемите в медицинската експертиза и необходимостта от реформа бяха посочени от омбудсмана  Диана Ковачева в становище, което тя изпрати преди две седмици до председателите на социалната и здравна комисии в парламента Георги Гьоков и Антон Тонев, и до служебните министри Лазар Лазаров и Асен Меджидиев. Преди това проф. Диана Ковачева изпрати и препоръка до служебния министър на здравеопазването Асен Меджидиев, в която настоява в кратък срок да бъде изготвен анализ на проблемите в работата на ТЕЛК и НЕЛК. Омбудсманът поиска спешни мерки, с които да се ускори медицинската експертиза на територията на цялата страна и да не се допуска прекъсване, което нарушава социалните права на хората с увреждания.