/ БГНЕС
Еврокомисарят Мария Габриел съобщи по време на онлайн форум, че се очаква на 18 септември да бъде отворена покана за проекти по линия на Европейския иновационен съвет за 1 млрд. евро в десет области от енергетиката до гражданско участие.

Мария Габриел: Кризата с коронавируса трябва да се използва като възможност да въведем иновации в образованието

"Целта е да се покаже как иновациите са в центъра на "Зелената сделка" и проектите за иновациите могат да допринесат за "зеления" преход. Процесът по кандидатстване ще стане при максимална прозрачност", допълни Габриел.

Тя участва в кръгла маса на тема "Политиката на ЕС за развитието на иновациите в програмен период 2021-2027 г. и мястото на България в този процес", организирана от Българската търговско-промишлена палата, Съвета по иновации и Enteprise Europe Network.

Габриел посочи, че Европа все още не успява резултатите от върховите си постижения в науката да трансформира в общоевропейска политика за иновациите, която да позволи те да се превърнат в продукти и услуги в полза на гражданите на Европа и икономиката й.

Инвестициите в ЕС в рисков капитал са четири пъти по-ниски спрямо наши конкуренти, изтъкна Габриел. По думите й, вече е належащо да се говори за общоевропейско иновационно пространство.

По отношение на Европейския иновационен съвет /ЕИС/, Габриел каза, че бюджетът на съвета, който е предвиден на този етап, е 10 млрд. евро. Съветът ще работи с две програми, които са изцяло насочени към стартъпи и малките и средните предпирятия - МСП.

Мария Габриел: Местните власти имат ключова роля при прилагането на действия за възстановяване от кризата

Тя напомни, че 70 на сто от бюджета на ЕИС е за МСП. Досега са подпомогнати над 5000 предприятия в Европа, като привлечените от тези дружества инвестиции са над 4,3 млрд. евро.

"Само за една година ЕИС ни дава заявка, че има нужда от бързо финансиране и от европейска подкрепа в рисковия етап, който частният инвеститор не иска да поеме", заяви Габриел.

Тя напомни напомни, че в рамките на Съвета е създаден фонд за капиталови инвестиции от половин милион до 15 млн. евро. За първи път ЕК осъществява преки капиталови инвестиции в дружества, като делът на собствеността се очаква да е между 10 и 25 на сто в стартиращите предприятия, изтъкна еврокомисарят.

Председателят на БТПП Цветан Симеонов посочи по време на форума, че темата за дигитализацията не е чужда на палатата. Сред примерите, той посочи проект, който е пред приключване и предвижда свързването на всички бази данни, които са под контрола на палатата или свързани с нея организации.

"Предвижда се през доброволния регистър на работодателската организация, който е и на английски език, да има достъп до информация за продуктите на фирмите, вписани в него, а техните изделия и услуги ще бъдат илюстрирани и със снимков материал. Така ние се стремим да внесем допълнителна сигурност на пазара", каза Цветан Симеонов.
БТА