/ БТА
Министерството на труда и социалната политика (МТСП) съобщи какви са възможностите за подкрепа на пострадали при бедствия домакинства. Информацията е във връзка с щетите, които нанесе бурята в областите Смолян, Търговище, Разград, Силистра и Шумен в събота.

Доброволци помагат на село Лъвино да се възстанови, пострадалите къщи са над 100

Природното бедствие доведе до смъртта на двама мъже - на 51 години, от село Развигорово, и на 67 години, от Велики Преслав.

Чрез Агенцията за социално подпомагане (АСП) е възможна еднократна помощ до 1512 лв., като тя се отпуска при възникнал инцидент и ако семейството е в невъзможност да покрие непредвидените разходи със собствени средства. За помощта може да се кандидатства във всяка дирекция „Социално подпомагане“. След подаване на документите, социални работници извършват проверка, правят и социална анкета на място, посочват от МТСП. 

По Програмата за храни и основно материално подпомагане (2021-2027) е другата възможност за подкрепа. Общините, изпълняващи проекти за осигуряване на топъл обяд, могат да поискат включване в тях на хора в затруднена ситуация, които в резултат на бедствието са лишени от възможността да приготвят храна у дома. Има възможност и за раздаване на пакети с хранителни продукти и хигиенни материали. 

Чрез фонда „Социална закрила“ може да бъде отпусната социална помощ до 2500 лв. за закупуване на оборудване/обзавеждане на пострадалото при възникналата кризисна ситуация жилище/обект в жилищна сграда. Допустимите целеви групи са хора и семейства, които отговарят на няколко условия, едното от които е пострадалото от кризисната ситуация жилище/обект да е законно построено и да се обитава от пострадалите хора на законно правно основание. За помощта може да се кандидатства в общинските администрации.

Чрез Агенцията по заетостта се дава възможност за назначаване на безработни за подпомагане на дейности при кризисни ситуации по програма за обучение и заетост на продължително безработни.

Пълните условия и подробности за подкрепата при бедствия от държавата могат да бъдат видени тук. 

В неделя екипи от Агенцията за социално подпомагане бяха на терен, за да започнат обходи на къщите в засегнатите населени места, за да окажат помощ и подкрепа на пострадалите. В спешен порядък се прави необходимата организация средствата да бъдат отпуснати и изплатени на семействата, които отговарят на нормативните условия, посочиха от ведомството.

Днес се очаква в Разград и региона на Североизточна България да е и заместник-министърът на труда и социалната политика Гинка Машова. 
Борислава Бабиновска/БТА