Министерство на околната среда и водите
Министерство на околната среда и водите / Sofia Photo Agency, архив
Продължава проследяването от експерти на РИОСВ – Пловдив и Регионалната лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда за качеството на атмосферния въздух в населените места в близост до възникналия в петък пожар в Шишманци, съобщава МОСВ.
 
Измерванията се извършват в село Белозем,  община Раковски. Изследваните показатели са под нормативно определените стойности. Показанията на циановодород са на 50-60% от границата на допустимото.
 Няма пряка опасност за здравето населението. Остават в сила препоръките на РИОСВ – Пловдив да се избягват дейности на открито и да се затварят прозорците на жилищата в населените места, разположени около пожара в цеха на бившия стоманолеярен завод.

При необходимост експерти на Регионална лаборатория към Изпълнителната агенция по околна среда и Регионалната екоинспекция в Пловдив ще направят още замервания и през следващите дни.