/ БТА
Законопроект за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт подкрепи на второ четене парламентарната комисия по правна въпроси. Вносител е Министерският съвет.

Миналата седмица парламентът гласува на първо четене промените. По-рано днес комисията подкрепи на второ четене промени, предвиждащи механизъм за разследване на главния прокурор.

Промените уреждат правомощието на съответната колегия на Висшия съдебен съвет (ВСС) за приемане на Кодекс за етично поведение на българските съдии, съответно Кодекс за етично поведение на българските прокурори и следователи, като се отчитат спецификите на съдийската и прокурорската колегия и различията в професионалния статус и служебните задължения на магистратите. Предвижда се в едномесечен срок от влизането в сила на измененията съответната колегия да приеме кодекса и да внесе етичните правила за одобряване от пленума на ВСС.

Комисията прие единодушно да възложи на министъра на икономиката и индустрията да предприеме всички необходими действия пред "Централен депозитар" АД по вписването на безналичните акции от Община Варна в полза на държавата от капитала на "Международен панаир Пловдив". 
Николай Трифонов/БТА