/ Георги Димитров
Парламентът изслушва министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Георги Тодоров във връзка с концесията на Летище София. Депутатите отправят своите въпроси към него. 

"Ще се опитам да ви представя информация за тази концесия в нейната цялост. Процедурата за избор на концесионер е приключила, била е предмет на съдебно обжалване. Изборът на концесионер е потвърден от Комисията за защита на конкуренцията, така и от ВАС. Концесионният договор е подписан през юли миналата година", каза още министърът.

По думите му концесионер е дружеството "СофКънект".

"Страните по договора са изпълнили така наречените предварителни условия и концесионерът е поел ефективното управление на летището на 19 април тази година", каза още министърът.

Концесионерът е платил първоначалното концесионно възнаграждение в размер на 281 210 535 евро без ДДС. Средствата са постъпили директно в държавния бюджет”, подчерта Тодоров и допълни, че  Генерална дирекция на ЕК е издала писмо, с което се прави предварително заключение на службите на еврокомисията, че с концесионният договор и неговото планирано изменение не се предоставя държавна помощ на определения концесионер на летище София.

"За проследяване на изпълнението на концесионния договор съм създал нарочна комисия за контрол. Като министър направих няколко срещи с концесионера на Летище София. На срещите изразих липсата на удовлетворение от състоянието на летището към този момент. Изрично и категорично съм заявил, че очаквам и настоявам за бързи и видими резултати от страна на концесионера на летището", каза още министър Тодоров.

Иначе в началото на заседанието Рамадан Аталай от ДПС предложи от дневния ред да отпадне изслушването на министъра на енергетиката Андрей Живков. Поводът за предложението му бе техническа грешка в изписването на номера на директивата. Предложението му не бе прието от депутатите в пленарна зала и изслушването на министъра на енергетиката остана в дневния ред. Освен него се очаква депутатите да изслушат и изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите Александър Дунчев.