/ /iStock
Борбата с домашното насилие е водещ приоритет и обществото очаква ясни решения и мерки по отношение на засилването на превенцията и защитата на жертвите. Това каза вицепремиерът и външен министър Мария Габриел в началото на първото заседание на Националния съвет за превенция и защита от домашното насилие, което се провежда в Министерския съвет.

Вицепремиерът заяви, че чрез днешното заседание се поставя дейността на работата на този национален орган. 

Всеки човек може да стане жертва на насилие без значение от неговия пол, възраст, икономически статус, образование, обществено положение и поради тази причина са необходими целенасочени действия по превенция и защита

Във формирането на подхода за определяне на единна, последователна държавна политика срещу домашното насилие, бяха идентифицирани различни проблеми. Сред тях Габриел открои липса на достатъчно надеждна, ефективна защита и гаранция за опазване на живота, здравето и правата на лицата в риск от домашно насилие; наличие на различни институции с функции в областта на домашното насилие, без ефективна координация помежду им; липса на официална статистика, обобщена база данни и системно събиране на пълна и всеобхватна статистическа информация за домашното насилие и различните му форми с цел анализ за причините и размера на домашното насилие; липса на единна информационна система, в която да се подават и съхраняват данните за случаите на домашно насилие, осъществени на територията на страната или по отношение на български граждани в чужбина, потърсили помощ.

Само заедно, с обединени усилия на държавата, неправителственият сектор и гражданското общество, ще успеем да формулираме правилните решения и подход, каза Габриел. Заедно ще намерим решения на съществуващите проблеми, за да можем да дадем не само защита на жертвите, но да засилим превенцията и чувствителността и разбирането в обществото по тази тема.

Габриел отбеляза, че темата за домашното насилие в следващите месеци ще бъде ключова и в Белгийското председателство на Съвета на ЕС и на проекта на директива на Европейския парламент и Съвета относно борбата с насилието над жени и домашното насилие. Вярвам, че България ще продължи да бъде един от активните участници в дискусиите и вземането на решения на европейско ниво, посочи още Габриел.

Според дневния ред на първото заседание на националния съвет ще бъде представена информация по изпълнението на законовите изисквания на Закона за защита от домашното насилие и ролята на Администрацията на Министерския съвет в този процес. Ще бъде представен и приет Координационният механизъм за помощ и подкрепа на пострадалите от домашното насилие.

На заседанието се очаква още да бъде представена информация за дейността на Работната група по изготвяне на предложения за изменения и допълнения на Правилника за прилагане на Закона за защита от домашното насилие. Ще се обсъдят и определят и приоритетните дейности за финансиране на проекти по превенция и защита от домашното насилие, посочиха още от правителствената пресслужба.

Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня
Елена Николова, БТА