/ ThinkStock/Getty Images
Лекарства за редки заболявания, които липсват на българския пазар и нямат алтернатива, ще бъдат купувани от болниците без обществена поръчка. Това предвиждат промените в Закона за обществените поръчки, които бяха приети на първо четене в парламента.

Лекарствата, които нямат алтернатива, ще стигат до болниците без обществена поръчка
 
Всяка година болниците предлагат и се утвърждава списък с медикаменти и те се доставят за нуждаещите се пациенти. В него попадат и продукти за масова употреба, които липсват у нас, защото са изтеглени по различни причини.
 
"Бихте искали да се въведат финансови прагове, в които процедурата може да се проведе без обществена поръчка, а когато сумите са големи, там вече да има такава", предложи Георги Йорданов от БСП.

Здравното министерство ще заплаща лекарствата за онкоболни без алтернатива
 
"Аз искам да предупредя каква е опасността от това, което заявихте. Не може да се предвиди на каква стойност е медикамента за нововъзникнало рядко заболяване. Определяйки някакви прагове, ще дискриминирате пациентите", отговори Даниела Дариткова от ГЕРБ

Парламентът единодушно прие отпадането на мораториума за нови лекарства
 
"Уважаеми вностители от ГЕРБ, не бяхте ли вие тези, които в тази зала седем пъти гласувахте за мораториум върху иновативните медикаменти с аргумента, че публичните средства в здравеопазването трябва да се харчат по правилата. Сега предлагате къса писта, с която част от медикаментите трябва да се купуват от министъра на здравеопазването. Уважаеми колеги от БСП, които казвахте, че трябва да се улесни достъпът на пациенти до лекарства, днес ви виждаме разколебани, противно на това, което гласувахте в комисия", включи се в дебатите Нигяр Джафер от ДПС.