Лекарите от ТЕЛК и от НЕЛК ще могат да работят и на друго място

/ ThinkStock/Getty Images
Лекарите от ТЕЛК и от НЕЛК ще могат да работят и на друго място
96215
Лекарите от ТЕЛК и от НЕЛК ще могат да работят и на друго място
  • Лекарите от ТЕЛК и от НЕЛК ще могат да работят и на друго място
Депутатите приеха на второ четене промени в Закона за здравето, според които отпадна забраната членовете на Териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК) да упражняват дейности, които подлежат на техен контрол, както и да извършват консултативна дейност, свързана с вида и степента на увреждане, временната неработоспособност и трайно намалената работоспособност.

Досега беше забранено медиците в комисиите да имат право да консултират пациенти. Идеята е по този начин да се преодолее проблемът с недостига на специалисти.

С новите текстове се създава възможност при извършване на медицинската експертиза в съставите на ТЕЛК и НЕЛК да могат да участват и лекари, които извършват лечебна и диагностична дейност.
 
Предвиждат се ограничения единствено по отношение на участието в състава на комисиите на лекар, който е свързан с конкретно освидетелствано лице. В тези случаи лекарите ще са длъжни да си направят отвод от участие в конкретното заседание на съответната експертна лекарска комисия.
 
С промените отпада изискването в специализираните състави на НЕЛК задължително да се включва лекар-представител на Националния осигурителен институт (НОИ). Целта на промените е да се преодолее липсата на специалисти, желаещи да работят в системата на медицинската експертиза, посочват вносителите.
 
В срок до два месеца от влизането в сила на този закон специализираните състави на НЕЛК трябва да се приведат в съответствие с новите изисквания.