/ пресцентър
Омбудсманът Диана Ковачева изпрати препоръка до служебния здравен министър д-р Асен Меджидиев, управителя на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проф. Петко Салчев и до председателя на Българския лекарски съюз д-р Иван Маджаров, в която настоява да се гарантира правото на пациентите с ревматични заболявания на своевременен достъп до лечение. Това съобщиха от пресцентъра на обществения защитник.

Повод за препоръката е писмо от Асоциацията на пациенти с автоимунни заболявания (АПАЗ) и Организацията на пациентите с ревматологични заболявания в България (ОПРЗБ), в което се обръщат за съдействие към проф. Ковачева за диалог със здравните институции. Пациентите с тези заболявания алармират, че имат затруднения с осигуряването на лекарствени продукти, предписвани с протокол и заплащани от НЗОК и отбелязват необходимостта от облекчаване на процедурата.

Омбудсманът посочва, че техните предложения са пренебрегвани от институциите, към които са се обръщали, както и че не е уважена молбата им за среща.
Проф. Диана Ковачева обръща внимание, че в жалбата си до нея АПАЗ и ОПРЗБ подробно излагат проблемите, които пациентите с ревматични заболявания срещат във връзка с тяхното лечение. Отбелязват, че нерядко, от поставянето на диагнозата на пациента до получаване на необходимата терапия, минават повече от осем месеца.     

Омбудсманът изброява най-сериозните предпоставки за нарушени права на пациентите, като посочва необходимостта трудноподвижни и инвалидизирани хора да пътуват, което поставя в риск тяхното здраве; затрудненията с разходите при пътуване от отдалечени и малки населени места, особено за пенсионери и хора с ниски доходи; отсъствието от работа на работещи пациенти; сериозното забавяне на започване или продължаване на терапията.

Ковачева акцентира също, че причина за проблеми с работодателите става необходимостта от често отсъствие от работа за посещения при наблюдаващия специалист – ревматолог, лечебни заведения за болнична помощ, в които са разкрити специализирани комисии, както и до Регионалната здравноосигурителна каса (РЗОК) за утвърждаване и заверяване на протоколите.

Пациенти сигнализират още, че заради изчерпани лимити на болници, чакат със седмици, за да им бъде определена дата за явяване пред Експертна лекарска комисия и през това време прекъсват лечението си. Двете организации - АПАЗ и ОПРЗБ, отправят предложения за оптимизиране пътя на пациентите с ревматични заболявания до предписване и получаване на лекарствените продукти, необходими за тяхното лечение.

В края на ноември омбудсманът Диана Ковачева изготви и внесе в Народното събрание законодателно предложение в Закона за хората с увреждания (ЗХУ) и Закона за здравето, с които се цели да бъдат преодолени най-сериозните проблеми на хората с увреждания, свързани със забавяне на преосвидетелстването им от органите на медицинската експертиза, както и невъзможността да упражняват правата си, не по тяхна вина. 

Преди това проф. Диана Ковачева изпрати и препоръка до служебния министър на здравеопазването Асен Меджидиев, в която настоява в кратък срок да бъде изготвен анализ на проблемите в работата на ТЕЛК и НЕЛК. Омбудсманът поиска спешни мерки, с които да се ускори медицинската експертиза на територията на цялата страна и да не се допуска прекъсване, което нарушава социалните права на хората с увреждания.
БТА