/ Пресцентър, Министерски съвет
Правителството се събира на редовно заседание
Правителството на редовното си заседание се очаква да одобри проект на Закон за предприятията на социалната и солидарна икономика, както и промени в Закона за семейни помощи за деца, съобщи пресслужбата на кабинета.
 
Министрите разгледат проект на решение за отпускане на персонални пенсии по Кодекса за социално осигуряване.
 
Очаква се да одобрят доклад за изпълнението на Закона за експортния контрол на продукти, свързани с отбраната и на изделия и технологии с двойна употреба, през 2017 г. от Междуведомствения съвет по отбранителна индустрия и доклад за дейността на Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на ЕС, през 2017 г.
 
Ще бъде одобрен и отчет за изпълнението на Плана за действие за 2017 г. за изпълнение на Националната стратегия за превенция и борба с нередностите и измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, за периода 2014-2020 г.
 
Кабинетът ще приеме отчет за изпълнението на общинските програми за овладяване на популацията на безстопанствени кучета на територията на България за 2017 г. Министрите ще одобрят допълнителни разходи по бюджета на Министерството на правосъдието за 2018 г.