Издаването на документи от ново поколение се отлага с година

Парламентът улесни и престоя на военни от НАТО

/ БГНЕС
Парламентът улесни и престоя на военни от НАТО
Мнозинството в Народното събрание подкрепи днес по-бърз и лесен механизъм за пребиваването на военнослужещи от НАТО с приетите на първо четене промени в Закона за преминаването през и пребиваването на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.
 
„За“ промените гласуваха 95 народни представители, „против“ - 25 и „въздържали се“ - 11, с което законопроектът бе приет на първо четене. Промените се налагат от невъзможността на страната ни да издава необходимите документи по силата на Закона за българските лични документи.
 
С приетите изменения в закона за българските лични документи се въведе нов документ - карта на служител в структурата на НАТО и на зависимо лице на такъв служител. Към настоящия момент съществува практическа невъзможност за издаване на такъв документ. Причината е, че през 2016 г. се осъществява договор за доставка на бланки за български лични документи и не е предвидена бланка за служители на НАТО и зависими лица.
 
Как ще изглеждат българските лични документи от 2019 -а?

Такава бланка ще бъде изготвена след провеждане на процедура за обществена поръчка. Издаване на този вид документ може да започне най-рано в средата на 2020 г. след пускане в експлоатация на новата система за издаване на български лични документи.
 
Така на практика парламентът реши датата 1 януари 2019 г. за влизане в сила на възможността за издаване на български лични документи с електронна идентификация, които са част от новото поколение документи, да бъде променена на 1 януари 2020 г.

Съгласно приетите днес промени Министерството на отбраната ще предоставя с писмо необходимата информация на МВР за издаване на разрешенията и удостоверенията за пребиваване през и на територията на Република България на съюзнически и на чужди въоръжени сили.
БГНЕС