/ iStock/Getty Images
Депутатите ще обсъдят на първо четене законопроект за противодействие на корупцията, внесен от Андрей Гюров и група народни представители. Това предвижда програмата за работа на парламента. Очаква се законопроектът да е точка втора от дневния ред. Промените касаят работата на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ). 

Вносителите предлагат комисията да бъде разделена на два отделни органа - Комисия за отнемане на незаконно придобито имущество (КОНПИ) и Комисия за противодействие на корупцията (КПК). Предвижда се още да има разследващи инспектори, които да могат да извършват предварителни проверки и разследвания по реда на Национално процесуалния кодекс. Те ще имат право и на служебно оръжие, гласят предложените текстове.

В дневния ред на депутатите са и четири законопроекта за промени в Закона за устройство на територията.

Предвижда се и законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно подкрепа за проекти на ЕС между България и Европейската инвестиционна банка.

Очаква се депутатите да обсъдят и законопроект за ратифициране на Рамковото споразумение за партньорство на страната с Международната банка за възстановяване и развитие. 
БТА