/ iStock/Getty Images
Отворени са ценовите оферти в тръжната процедура за избор на строител на тунела под Шипка, съобщиха от Агенция "Пътна инфраструктура".

Обществената поръчка за проектиране и строителство предвижда изграждането на участък с дължина 10,553 км, от които 7,6 км са ново строителство, а 2,9 км са реконструкция на съществуващия път I-5 Габрово-Казанлък, както и пет тунела с обща дължина 4,011 км.

Китайска, турски и български фирми са кандидати за изграждането на тунела под Шипка

Тунелът под Шипка ще е 3,22 км. Останалите четири тунела са по-малки - съответно 171 м, 240 м, 90 м и 290 м. Ще бъдат построени още шест моста и един подлез, 12 бр. армирани насипи, една стоманобетонова подпорна стена, една стоманобетонова укрепителна стена и т. н.

Отворените ценови предложения са на:

- ДЗЗД „Консорциум „ПСВТ“, с участници: „Пътни строежи – Велико Търново“ АД, „Хидрострой“ АД и „Пътинжеренигстрой-Т“ ЕАД - 358 020 000 лв. с ДДС;
- ОБЕДИНЕНИЕ „ШИПЧЕНСКИ ПРОХОД“, в което са: „ТРЕЙС ГРУП ХОЛД“ АД И „АЛВЕ КОНСУЛТ“ ЕООД - 359 610 000 лв. с ДДС;
- ДЗЗД „Тунел Шипка“, с участници: „ДОУШ ИНШААТ ВЕ ТИДЖАРЕТ“ АД, „ВИА КОНСТРУКТ ГРУП“ ЕООД и „ВИА ПЛАН“ ЕООД - 376 920 437,02 лв. с ДДС;
- Обединение „ГЕОПЪТ ШИПКА“, с участници: „Геострой“ АД и „Пътстрой - 92“ АД - 417 513 264 лв. с ДДС.


Работата на тръжната комисия по оценка на офертите продължава. Тунелът под връх Шипка ще се намира на 1 км западно от прохода Шипка и на 1 км източно от връх Малуша.

Северната част на тунела ще бъде в област Габрово, а южната в област Стара Загора. Той ще бъде с две ленти за движение, две водещи ивици и два тротоара. Срокът за изпълнение на строително-монтажните работи е 1 280 календарни дни или близо 3 години и половина.

Агенция "Пътна инфраструктура"

Съоръжението ще е възлова точка при движението в посока Север-Юг и чрез него ще се осъществява преминаването през Стара планина в централната част на България.

Отварят офертите за изграждането на тунела под Шипка

Основните транспортни направления, които ще обслужва са: Русе-Велико Търново-Шипка-Стара Загора-Свиленград (Маказа) и Оряхово-Севлиево-Шипка-Стара Загора-Свиленград (Маказа).

Проектът „Проектиране и строителство на обект: „Обход на Габрово от км 20+124,50 до км 30+673,48, включително тунел под връх Шипка“ е предложен от АПИ да бъде включен за финансиране по Програма „Транспортна свързаност“ 2021-2027 г.