/ Thinkstock/Getty Images
Министерският съвет одобри Споразумение между правителството на България и на Еквадор за освобождаване от изискванията за визи за притежателите на дипломатически, служебни и официални паспорти.

Удължава се срокът на валидност на документите за самоличност с 6 месеца

Българските граждани със служебни паспорти ще могат да пътуват без виза до Еквадор.

Бившият президент на Еквадор получи 8-годишна присъда за корупция

Споразумението е подписано в края на март 2020 г. от заместник-министъра на външните работи Георг Георгиев и Мария дел Кармен Гонсалес Кабал, извънреден и пълномощен посланик на Еквадор в България със седалище в Будапеща.